Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Používání vlastních plavidel v Bulharsku

stručný přehled

autor: Kolář Jiří  (publikováno: 21.08.2007)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier

Pevné lodě

Se stoupajícím podílem českých rekreantů v Bulharsku se začínají objevovat dotazy jak je to vlastně s používáním vlastních plavidel při plavbě po Černém moři.

Hned v úvodu chci upozornit na fakt, že následující informace se týkají plavidel registrovaných v ČR v souladu se Zákonem o námořní plavbě č.61/2000 Sb. ze dne 24. února 2000. Tento zákon neřeší námořní plavbu vodních skútrů a nafukovacích člunů a tudíž to neřeší ani následující informace.

Každý, kdo se chce plavit v bulharských teritoriálních vodách s plavidlem splňujícím podmínky uvedeného zákona musí dodržet několik podmínek stanovených v Bulharsku pro takovou plavbu a to za:

  1. Je třeba si dohodnout místo kotvení plavidla s odpovědnou osobou v některém z řady přístavů
  2. Předložit potřebné dokumenty k plavidlu a oprávnění k vedení takovéhoto plavidla
  3. Je nutno si opatřit povolení pro plavbu v teritoriálních vodách Bulharska. Povolení vydává proti zaplacení správního poplatku (letos 20€) a předložení dokumentů uvedených v bodě 2. na námořní administraci v Burgasu
  4. Povolení k plavbě následně předložíte v příslušném přístavu odpovědné osobě, která provede kontrolu povinného vybavení mořského plavidla (záchranné vesty, hasicí přístroj, záchranné kolo, signalizační rakety, umístění a velikost České a Bulharské státní vlajky) a je-li vše v pořádku, spustíte loď na vodu a můžete se plavit
  5. Bulharská republika důsledně dbá na dodržování zásad a předpisů pro námořní plavbu. Nedoporučuji proto v této oblasti nějakou "partyzánštinu".
  6. UPOZORNĚNÍ!!! Vše zde uvedené platí pouze a výhradně pro rekreační plavbu. Pro plavbu pro komerční účely platí jiné podmínky a řeší se to případ od případu. Nelze dát tedy nějaký univerzální návod a také to není účelem tohoto článku.

Nafukovací čluny

Současné podmínky pro plavbu nafukovacích člunů s přívěsným motorem (dále jen člun) jsou jednoduché. Čluny lze provozovat a používat pro rekreační plavbu při dodržení těchto podmínek:

Zdůrazňuji, že se vždy a zásadně musí jednat o rekreační plavbu.

Firma NEPTUNE diving center je připravena vám v uvedené záležitosti poskytnout veškeré aktuální informace.

autor: Kolář Jiří
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier