Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Souhrn předpisů pro potápění v Chorvatsku

starší shrnutí důležitých předpisů

autor: Böhm Jindřich  (publikováno: 01.01.1998)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier
paragraf

Předpis o podvodních aktivitách

(N.N. č. 91/95 ze dne 10.11.1995)
je od 17.května 1999 nahrazen novým předpisem a ten byl 7.2.2003 novelizovan

Mořský zákoník

(N.N. číslo 17 ze dne 17.08.1994)

Potápění se přímo týkají následující ustanovení:

Shrnutí:

Z mořského dna nesmí být bez povolení vynášeno na pevninu nic, tento zákaz se vztahuje zejména na kulturní památky. Povolení k vyzvednutí nějakého předmětu z mořského dna vydává přístavní úřad, pokud se však jedná o kulturní památku, je třeba získat ještě jedno povoleí, a to souhlas od úřadu pro ochranu kulturních památek "Služba za zaštitu spomenika." Veškerá výzkumná práce v mořích a na mořském dně smí být vykonávána jen s povolením ministerstva námořnictva "Ministarstvo pomorstva", pokud se však jedná o výzkum kulturních památek je třeba získat ještě jedno povolení, a to souhlas od úřadu pro ochranu kulturních památek "Služba za zaštitu spomenika."

Zákon o ochraně kulturních památek

(N.N. číslo 7/67 a 52/71)

Shrnutí:

Je přísně zakázáno poškozovat a ničit kulturní památky, je přísně zakázáno vyvážet je za hranice země. Archeologický výzkum pod hladinou moře smí být prováděn jen na základě povolení, které vydává státní instituce pro ochranu kulturního a přírodního dědictví "Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine" (nejedná se o sportovní potápění).

Zákon o ochraně přírody

(N.N. číslo 30/94 a 72/94)

Shrnutí:

Jsou přísně zakázány veškeré aktivity, které by mohly způsobit změny v chráněných přírodních oblastech stejně jako veškeré aktivity, které by mohly chráněné přírodní oblasti poškodit.

autor: Böhm Jindřich
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier