Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

ERD - Extended Range Diving

dokument výcvikové komise SPČR

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 29.11.1999)

Úvod do problematiky technického potápění

Dne 13. listopadu 1998 byla na zasedání Výcvikové komise SPČR v Brně ustavena subkomise Technické potápění (dále jen STP) a začleněna pod Výcvikovou komisi SPČR. Úkolem a cílem STP je zpřístupnění a objasnění principů technického potápění (dále jen TP), seznámení se zásadami bezpečného TP, ERD logo standardizací výstroje pro TP, použitím výpočetní techniky pro plánování ponorů atp. Potápěčská veřejnost bude informována ve svazovém zpravodaji NEMO a na Internetu. Připravuje se vydání české publikace s problematikou zabývající se technickým potápěním. Termíny kursů budou uvedeny v plánu činnosti výcvikové komise SPČR a zveřejněny na internetu.

Obsah kursu:

Teorie: technické novinky (křídla, rebreathery, dekompresní počítače, dekompresní software, atd.), bezpečná konfigurace výstroje; plánování ponorů hlubokých a na velké vzdálenosti; fyziologické a technické aspekty jiných dýchacích médií než vzduchu (nitrox, kyslík, trimix, heliox, heliair); psychologické a fysiologické aspekty technického potápění; dopravní prostředky (skútry, mokré ponorky); navigace pod vodou.

Praxe: sestava bezpečné konfigurace výstroje v souladu s odzkoušenými standarty ve světě a u nás; nácvik používání dekompresní bóje, nácvik práce s bubínkem, naváděcí šňůrou.

Vstupní požadavky pro kurs:
kvalifikace potápěč CMAS P** (nebo ekvivalentní) a 50 doložených ponorů
Úspěšný absolvent kurzu získá kvalifikaci BASIC EXTENDED RANGE DIVER (český překlad je nešikovný), včetně vystavení kvalifikační kartičky SPČR a zapsání do potápěčského průkazu SPČR.

Výcvikový program Úvod do problematiky technického potápění je zde pro Vás.

Je to pomocník pro vstup do světa technického potápění za hranice toho běžného. Jeho úkolem je vám ukázat, jak to prakticky dělat, aby jste se mohli z krásy pod vodou ještě dlouho radovat a zároveň se bezpečně potápět tam, kde vaše dosavadní kvalifikace zatím končí.

Jsou tady např. vraky, jeskyně, hloubky, led - ale jen živí o nich mohou vyprávět dál.

Tento výcvik si neklade za cíl nahrazovat stávající systém výcviku dle standartů CMAS, nýbrž jej vhodně doplnit v oblasti, která zatím ve výcviku CMAS chybí. Absolvent se může dále vzdělávat např. v kursech potápění s nitroxem, či vědomosti a dovednosti získané v kursu použít pro zlepšení úrovně svého běžného potápění.

S přáním bezpečných sestupů za hranice běžného

Za subkomisi Technické potápění

Mudr. David Skoumal

Personální složení subkomise Technické potápění

MUDr. David Skoumal
Instruktor CMAS I**, Instruktor jeskynního potápění ČSS, Instruktor IANTD, (držitel 3 hloubkových rekordů v ČR), aktivní potápěč od r. 1982, 1.000 doložených ponorů, účastník speleopotápěčských expedic ve funkci vedoucí expedice.
Ing. Marek Haša
Instruktor CMAS I**, Jeskynní potápěč ČSS (držitel hloubkového rekordu v ČR), aktivní potápěč od r. 1981, 1.000 doložených ponorů; účastník speleopotápěčských expedic ve funkci vedoucí potápěč.
Ing. Silvestr Pěkník
Instruktor CMAS I***, Instruktor IANTD, Instruktor DAN, aktivní potápěč od r.1967, 2.000 doložených ponorů.
Miroslav Lukáš
Potápěč CMAS P**, Instruktor jeskynního potápění ČSS, vedoucí vývoje firmy LOLA (výroba pomůcek pro technické a jeskynní potápění), aktivní potápěč od r. 1966, cca 1.800 doložených ponorů, natočil 4 filmy ze zatopených jeskyní uvedené v televizi, účastník speleopotápěčských expedicí ve funkci vedoucí potápěč.
Kontrolou činnosti byl Výcvikovou komisí SPČR pověřen
Fraňo Travěnec
Instruktor CMAS I***, Instruktor jeskynního potápění ČSS, (držitel hloubkového rekordu v ČSSR z r. 1981), aktivní potápěč od r. 1974, cca 1.500 doložených ponorů, účastník speleopotápěčských expedic jako kartograf a zdravotník.

Kontakty

MUDr. Skoumal David
Ing. Pěkník Silvestr
autor: Sládek Tomáš