Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Knihovna potápěčské literatury

statut a výpůjční řád

autor: Jiří Hovorka  (publikováno: 27.11.1997)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek
Zřizovatel
Svaz potápěčů České republiky

Účel
možnost zapůjčení těžko dostupné nebo drahé nebo důležité především odborné potápěčské literatury a jiných médii na témata výcvik, potápěčská technika, potápěčské lokality, ichtyologie, oceánologie, dokumenty a v poslední řadě i beletrie

Sídlo knihovny
sekretariát SPČR, Na strži 9, 140 00 Praha 4, telefon: 02/61104213, 02/61104217

Zodpovědný pracovník
Mgr. Michael Demartini, pracovník sekretariátu SPČR

Půjčovatelé
pracovníci sekretariátu SPČR, vedou výpůjční knihu a evidenci položek

Vypůjčovatelé
pouze členové SPČR

Výpůjční doba
v úředních hodinách SPČR: úterý a čtvrtek, 8 - 12 + 13 - 18 hod

Forma provozu
studium na místě, kopie některých dokumentů na místě nebo na objednávku, výpůjčka domů, posílání poštou, posílání nebo kopírování disket na místě

Seznam položek
uložen na sekretariátě SPČR
(orientační seznam je i zde, na Stánkách potápěčských)

Doba výpůjčky
publikace: 14 dní, videokazeta 2 dny (den výpůjčky a vrácení se nepočítá)

Půjčovné domů
publikace: 5% kupní nebo určené ceny + záloha ve výši ceny (u neopatřitelných cena pořízení kopie)
videokazeta: 50,- Kč
při zasílání poštou: za předem zaslané půjčovné se zálohou + poštovné

Pokuty
za pozdní vrácení dvojnásobek výpůjčného

Kontrola
1 x ročně Revizní komisí

Získávání položek
stávající materiály, nákupy z rozpočtu, dary

Výzva ke členům SPČR: prosíme o darování, možnost okopírování, případně odkoupení položek s potápěčskou tématikou v souladu s účelem knihovny (knihy, časopisy, mapy, průvodce, videokazety, záznamy přednášek, diskety apod.)


Seznam knih v knihovně najdete v sekci literatury
27.11.1997 JH
autor: Jiří Hovorka
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek