Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Návrh stanov SČP

předkládá Potápěčský klub Praha

autor: Zdeněk Šraier, Sládek Tomáš  (publikováno: 27.10.2003)

V sobotu 1.11.2003 se v Praze sejde zemská konference Svazu českých potápěčů, aby přijala nové stanovy. Jsme v PK Praha toho názoru, že SČP by měl projít zásadnější obměnou, než by odpovídalo pouze kosmetickým změnám navrhovaným současným vedením. Proto jsme připravili vlastní návrh stanov, který předložíme zemské konferenci. Věcně nejde proti návrhu vedení, ale jde dál a odstraňuje některé formální chyby.

Přípravou návrhu nového znění stanov byla presidiem SČP pověřena pracovní skupina, která měla shromáždit podněty od členů a zpracovat je. Místo několika variant byl však zpracován návrh jediný a vše, co se pracovní skupině nelíbilo, vypadlo. Tak se stalo, že výsledný text neobsahuje řadu změn, které jsme za Potápěčský klub Praha navrhli.

Zde si můžete návrh stanov SČP připravený PK Praha stáhnout ve formátu PDF.

Zásadní změnou je pojetí členství. V našem návrhu je člověk členem svazu a je na něm, jak a zda se bude dále sdružovat v klubech. Neznáme pojem individuální člen a nezakazujeme členům Svazu členství v několika klubech.

Zrušili jsme znevýhodnění členů větších klubů při hlasování, protože podle našeho návrhu má hlas člen, nikoli klub. Zastupován bude při hlasování i nadále delegátem klubu, ale když bude chtít, může se jednání zúčastnit a hlasovat samostatně. A také se bude moci domluvit více klubů a vyslat na jednání společného delegáta.

Ve změně názvu a způsobu jednání orgánů jsme věcně zajedno s návrhem vedení SČP. Kromě přejmenování zemské konference na valnou hromadu navrhujeme ještě přejmenovat revizní komisi na kontrolní orgán. Dále nepovažujeme za moudré omezovat členství v presidiu a kontrolním orgánu na dvě volební období, ale navrhujeme toto omezení pouze pro funkci presidenta.

V ekonomických otázkách dáváme valné hromadě možnost upravit hospodářská pravidla, která zavazují presidium. Na rozdíl od návrhu vedení předpokládáme jedna hospodářská pravidla, nikoli tři různé směrnice (dle bodu VI. Odst. 1 a 6 a bodu VII. Odst. 1 návrhu vedení SČP). Asi to nebyl úmysl, ale návrh vedení blokuje činnost svazu, kdyby tyto směrnice valná hromada nepřijala. Jelikož nelze rozumně předpokládat, že na této valné hromadě přijaty budou (neb nebyly předloženy žádné návrhy), tak by přijetí nezměněného návrhu vedení znamenalo hospodářský kolaps SČP a nebo by nutilo presidium jednat v rozporu se stanovami. Současně odstraňujeme duplicitní úpravy toho, co už podstatně lépe a podrobněji upravuje legislativa státu.


Udělat ze Svazu potápěčů organizaci, na kterou budou moci být členové hrdí, je běh na dlouhou trať. Všichni vyrážíme správným směrem. Jsme ale přesvědčeni, že náš návrh je podstatně blíže cíli, i když ten je pořád daleko.

autor: Zdeněk Šraier, Sládek Tomáš