Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Pravidla fotosoutěže v.1

platná od 1.2.2005

autor: Sládek Tomáš, Zdeněk Šraier  (publikováno: 08.02.2005)

Soutěž a ceny

1. Fotosoutěž Stran potápěčských (dále fotosoutěž) je vyhlašována na určité konkrétní téma.

2. Autor vítězné fotografie dostane hlavní cenu od sponzora, další ceny mohou dostat i autoři fotografií, které se umístí na druhém a třetím místě, pokud je sponzor poskytne.

3. Autoři prvních třech fotografií v pořadí obdrží diplom.

4. Doba běhu soutěže je omezena předem vyhlášenými termíny.

5. Kdykoli od vyhlášení do uzávěrky hlasování může být soutěž rozhodnutím Zdeněka Šraiera a Tomáše Sládka zrušena. Na ceny není právní nárok. Ceny odmítnuté či nepředané do měsíce od vyhlášení výsledků propadají, budou použity pro další fotosoutěž.

Hlasování

6. Hlasovat může každý, kdo je registrovaným uživatelem Stran potápěčských, po přihlášení; hlasovat mohou i soutěžící a to i pro své fotografie.

7. Každý může hlasovat pro tři různé fotografie, fotografie označená v prvním pořadí získává 3 body, v druhém dva a v třetím jeden (systém obdobný hlasování v anketě "Zlatý slavík"); do uzávěrky hlasování může hlasující svou volbu libovolně měnit; nebude zveřejněno, jak kdo hlasoval.

8. Hlasy získané v rozporu s fair play nebudou započteny, za porušení fair play se považuje zejména hlasování účelově registrovaných uživatelů; v rozporu s fair play není, když autor či jeho příznivce vyzve ostatní, aby pro někoho hlasovali (diskuse jsou naopak vítány, vhodným místem pro ně je konference scuba-cz), jedinými a konečnými arbitry jsou Zdeněk Šraier a Tomáš Sládek.

Snímky

9. Autor smí do jedné fotosoutěže zaslat maximálně tři soutěžní snímky.

10. Snímek nesmí být zaslán do fotosoutěže opakovaně, nic však nebrání zaslání snímků již dříve publikovaných či zaslaných do jiných soutěží.

11. Technické parametry soutěžních snímků:

  1. obraz nevznikl digitální manipulací (tj. není to montáž), běžné postprodukční zpracování, zejména technická retuš a běžné úpravy jasu, kontrastu a barevnosti se za digitální manipulaci nepovažují,
  2. autor dodá soutěžní snímek o velikosti 800×600 bodů (s orientací na výšku či na šířku), ve speciálním případě formát odvozený (např. panorama 800×400), maximální velikost souboru obrazu je 200.000 bytů, přípustné jsou formáty JPEG, PNG a GIF; redakce Stran potápěčských nebude soutěžní snímek jakkoli upravovat, pouze jej umístí na stránky,
  3. ke každému soutěžnímu snímku autor dodá náhled odvozený z formátu 200×200 bodů; náhled nemusí být prostou zmenšeninou, ale třeba i výřezem; náhled bude zobrazen vycentrovaný do pole o velikosti 200×200 bodů s nevyužitým prostorem doplněným tmavým pozadím; maximální velikost souboru náhledu je 25.000 bytů,
  4. v případě dodání snímku s parametry nesplňujícími technické požadavky nebude snímek zařazen do soutěže, o čemž bude autor vyrozuměn - do uzávěrky může vše napravit a poslat znovu,
  5. soubory se snímky a náhledy se zasílají e-mailem na adresu Tomáše Sládka nebo Zdeňka Šraiera.

12. Soutěž není anonymní, autor musí být uveden v adresáři uživatelů Stran potápěčských, u každé fotografie bude autor uveden s odkazem do adresáře.

13. Zasláním snímků do soutěže autor uzavírá se Zdeňkem Šraierem i s Tomášem Sládkem (s každým z nás samostatně) licenční smlouvu podle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon, dále AZ). Podle této smlouvy nám poskytujete licenci k užití díla podle § 12 odst. 4 písmeno a) až f) AZ . Zejména nám poskytujete licenci k zpracování a rozmnožování fotografie umístěním na www server v internetu, použití fotografie jako ilustrační a po doplnění o jméno autora a další údaje k zařazení mezi tapety na plochu volně použitelné čtenáři Stran potápěčských. Licence je nevýhradní, nejsme povinni licenci využít, licence se poskytuje bezúplatně, nevztahují se na ni omezení nabyvatele licence podle § 51 AZ, není omezena rozsahem.

14. Do fotosoutěže nebudou zařazeny snímky neodpovídající vyhlášené kategorii, s velmi nízkou technickou či estetickou kvalitou a s obsahem, jehož zveřejnění by mohlo poškodit Strany potápěčské, jedinými a konečnými arbitry jsou Zdeněk Šraier a Tomáš Sládek.

15. Jestliže Tomáš Sládek a Zdeněk Šraier získají závažné poznatky o tom, že ten, kdo soutěžní snímek zaslal, není jeho autorem, nebo že zveřejnění soutěžního snímku na Stranách potápěčských brání právní překážky, bude snímek odstraněn, a to kdykoli.

Obecné

16. Věci pravidly neupravené rozhodnou Tomáš Sládek a Zdeněk Šraier dle své úvahy.

17. Pravidla fotosoutěže jsou v jejím průběhu neměnná.

18. Tato verze pravidel je platná pro fotosoutěže vyhlášené po 1.2.2005, do vydání novější verze pravidel.

19. Soutěž má sloužit především pro pobavení všech zúčastněných, proto prosíme všechny soutěžící a hlasující o dodržování zásad fair play, nadhled a velkorysost.

autor: Sládek Tomáš, Zdeněk Šraier