Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Pravidla fotosoutěže v.3

platná od 1.2.2018

autor: Zdeněk Šraier  (publikováno: 15.02.2018)

Soutěž a ceny

1. Fotosoutěž Stran potápěčských (dále fotosoutěž) je vyhlašována na určité konkrétní téma.

2. Autor vítězné fotografie dostane hlavní cenu od sponzora, další ceny mohou dostat i autoři fotografií, které se umístí na druhém a třetím místě, pokud je sponzor poskytne.

3. Autoři prvních třech fotografií v pořadí obdrží diplom.

4. Doba běhu soutěže je omezena předem vyhlášenými termíny.

5. Kdykoli od vyhlášení do uzávěrky hlasování může být soutěž rozhodnutím Zdeněka Šraiera zrušena. Na ceny není právní nárok. Ceny odmítnuté či nepředané do měsíce od vyhlášení výsledků propadají, budou použity pro další fotosoutěž.

Hlasování

6. Hlasovat může každý, kdo je registrovaným uživatelem Stran potápěčských, po přihlášení; hlasovat mohou i soutěžící a to i pro své fotografie.

7. Každý může hlasovat pro tři různé fotografie, fotografie označená v prvním pořadí získává 3 body, v druhém dva a v třetím jeden; do uzávěrky hlasování může hlasující svou volbu libovolně měnit; nebude zveřejněno, jak kdo hlasoval.

8. Hlasy získané v rozporu s fair play nebudou započteny, za porušení fair play se považuje zejména hlasování účelově registrovaných uživatelů; v rozporu s fair play není, když autor či jeho příznivce vyzve ostatní, aby pro někoho hlasovali (diskuse jsou naopak vítány, vhodným místem pro ně je nějaká e-mailová konference), jediným a konečným arbitrem je Zdeněk Šraier.

9. Pokud dvě nebo více fotografií získá stejný počet bodů, rozhoduje o výsledném umístění pořadí jména autora v abecedě.

Snímky

10. Autor smí do jedné fotosoutěže zaslat maximálně tři soutěžní snímky.

11. Záběr musí být pořízen pod vodou při potápění, případně může být rozdělen hladinou.

12. Snímek nesmí být zaslán do fotosoutěže opakovaně, nic však nebrání zaslání snímků již dříve publikovaných či zaslaných do jiných soutěží.

13. Technické parametry soutěžních snímků:

  1. obraz nevznikl digitální manipulací (tj. není to montáž), běžné postprodukční zpracování, zejména technická retuš a běžné úpravy jasu, kontrastu a barevnosti se za digitální manipulaci nepovažují,
  2. autor dodá soutěžní snímek o velikosti 1024×768 bodů (s orientací na výšku či na šířku), maximální velikost souboru obrazu je 390 KB, přípustné jsou formáty JPEG a PNG; redakce Stran potápěčských nebude soutěžní snímek jakkoli upravovat,
  3. náhled se neposílá, ke každému soutěžnímu snímku bude (automatizovaně, pro všechny fotografie totožným postupem) vytvořen náhled o velikosti 200×150 bodů (s orientací na výšku či na šířku).

14. Autor dodá název fotografie, který nesmí být delší než 30 znaků.

15. V případě dodání snímku s parametry nesplňujícími technické požadavky nebude snímek zařazen do soutěže, o čemž bude autor vyrozuměn - do uzávěrky může vše napravit a poslat znovu.

16. Soubory se snímky se zasílají e-mailem na adresu Zdeňka  Šraiera.

17. Soutěž není anonymní, autor musí být uveden v adresáři uživatelů Stran potápěčských, u každé fotografie bude autor uveden s odkazem do adresáře.

18. Zasláním snímků do soutěže autor uzavírá se Zdeňkem Šraierem licenční smlouvu podle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon, dále AZ). Podle této smlouvy nám poskytujete licenci k užití díla podle § 12 odst. 4 písmeno a) až f) AZ . Zejména nám poskytujete licenci k zpracování a rozmnožování fotografie umístěním na www server v internetu, použití fotografie jako ilustrační a po doplnění o jméno autora a další údaje k zařazení mezi tapety na plochu volně použitelné čtenáři Stran potápěčských. Licence je nevýhradní, nejsme povinni licenci využít, licence se poskytuje bezúplatně, nevztahují se na ni omezení nabyvatele licence podle § 51 AZ, není omezena rozsahem.

19. Do fotosoutěže nebudou zařazeny snímky neodpovídající vyhlášené kategorii, s velmi nízkou technickou či estetickou kvalitou a s obsahem, jehož zveřejnění by mohlo poškodit Strany potápěčské, jediným a konečným arbitrem je Zdeněk Šraier.

20. Jestliže Zdeněk Šraier získá závažné poznatky o tom, že ten, kdo soutěžní snímek zaslal, není jeho autorem, nebo že zveřejnění soutěžního snímku na Stranách potápěčských brání právní překážky, bude snímek odstraněn, a to kdykoli.

Obecné

21. Věci pravidly neupravené rozhodne Zdeněk Šraier dle své úvahy.

22. Pravidla fotosoutěže jsou v jejím průběhu neměnná.

22. Tato verze pravidel je platná pro fotosoutěže vyhlášené po 1.2.2018 do vydání novější verze pravidel.

23. Soutěž má sloužit především pro pobavení všech zúčastněných, proto prosím všechny soutěžící a hlasující o dodržování zásad fair play, nadhled a velkorysost.

autor: Zdeněk Šraier