Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Potápěčský systém ASTD

Subjektivní popis systému se snahou o objektivitu

Association of Sport and Technical Divers

Organizace ASTD vznikla v roce 2012 za spolupráce Davida Čani, Josefa Lukeše a Davida Skoumala. V roce 2013 získala akreditaci Ministerstva školství pro vystavení certifikátu o získání kvalifikace "instruktor potápění".

ASTD je výcviková a školící organizace působící v oblasti sportovního a technického potápěčského výcviku a výcviku zdravotníků. Potápěčský výcvik zahrnuje celou problematiku sportovně rekreačního potápění, včetně potápění se směsmi Nitrox a širokou škálu specializací.

Druhá část výcviku zahrnuje technické potápění, včetně potápění se speciálními směsmi Trimix a Heliox, potápění v uzavřených prostorech a potápění s uzavřenými a polouzavřenými dýchacími okruhy.

Hodnotit takhle "čerstvý" potápěčský systém nelze, musíme počkat na zkušenosti absolventů výcviku.

V následujícím přehledu sledujeme jen hlavní linii výcviku bez specializací a vedlejších stupňů.
Kvalifikace Oprávnění Vstupní požadavky
ASTD OWD
Open Water Diver - Potápěč začátečník
potápění se vzduchem do max. hloubky 20 metrů společně s potápěčem minimálně se stejnou kvalifikací,  bezdekompresní ponory v prostředí bez omezení výstupu překážkou – stropem, je v souladu s EN 14153-2 minimální věk 15 let, u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného zástupce, vyhovující zdravotní stav, schopnost uplavat 100 metrů bez ABC výstroje jakýmkoli stylem do 15 min, schopnost udržet se nad hladinou 10 minut
ASTD AOWD
Advanced Open Water Diver - Pokročilý potápěč
potápění se vzduchem do maximální hloubky 30 metrů ve volné vodě, opravňuje potápěče k provádění bezdekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem. ASTD OWD nebo ekvivalentní, minimální věková hranice je 15 let, vyhovující zdravotní stav, minimálně 15 ponorů, z toho 10 ponorů do hloubek v rozmezí 10 až 20 metrů.
ASTD SDS
Scuba Diving Paramedic - Potápěčský zdravotník
kurz je určen pro všechny zájemce o zdravotní problematiku potápění, zahrnuje výuku poskytnutí akutní první pomoci, KPR (kardiopulmonální resuscitaci), základní problematiku AED a poskytování kyslíku při potápěčských nehodách. minimální věková hranice není stanovena, je doporučena kvalifikace ASTD OWD nebo ekvivalentní.
ASTD RD
Rescue Diver - Potápěč záchranář
kurz je určen k výuce záchrany tonoucího plavce, freedivera, potápěče, sebezáchrany a organizování záchranné akce včetně dalšího zajištění postiženého na povrchu. ASTD AOWD nebo ekvivalentní, platná aktivní zdravotnická certifikace SDP nebo ekvivalentní, minimální věková hranice je 18 let, vyhovující zdravotní stav, minimálně 30 ponorů.
ASTD ED
Experienced Diver - Zkušený potápěč
potápění se vzduchem do maximální hloubky 40 metrů ve volné vodě, opravňuje potápěče k provádění dekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem. ASTD AOWD nebo ekvivalentní, minimální věková hranice je 18 let, vyhovující zdravotní stav, minimálně 30 ponorů, z toho 15 do hloubek v rozmezí 20 až 30 metrů.
ASTD DM
Divemaster - Vedoucí potápěč
samostatně vést potápěčskou skupinu, plánovat, provádět a řídit záchrannou akci při potápěčských aktivitách a asistovat u výcviku sportovních kurzů, první profesionální kurz v souladu s normou EN 14153-3 ASTD ED a ASTD RD nebo ekvivalentní, platná aktivní ASTD SDP nebo ekvivalentní, minimální věková hranice je 18 let, vyhovující zdravotní stav, minimálně 80 ponorů.
ASTD SDI
Sport Diving Instructor - Instruktor sportovního potápění
kurz je určen všem zkušeným potápěčům, kteří po jeho úspěšném absolvování mohou samostatně vyučovat kurzy sportovně rekreačního potápění, kurz je v souladu s normami EN 14413-1 a EN 14413-2. ASTD DM nebo ekvivalentní, platná aktivní zdravotnická certifikace SDP nebo ekvivalentní, minimální věková hranice je 18 let, vyhovující zdravotní stav, minimálně 120 ponorů.
Kromě hlavní linie jsou nabízeny technické kurzy - nitrox, trimix, rebreather, jeskyně, ...
Údaje naposledy změněny dne 27.10.2013