Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Potápěčský systém TSA

Subjektivní popis systému se snahou o objektivitu

Trimix Scuba Association Europe

TSA je jeden z mnoha komerčních výcvikových systémů, působí hlavně v Itálii, ale i ve Francii, Španělsku a Chorvatsku.

Pro amatérské kvalifikace nemusíte být členy organizace. Pokud ale chcete jít cestou profesionální kvalifikace (instruktoři), musíte platit roční poplatek.

V následujícím přehledu nejsou uvedeny všechny specializace (rozsáhlý soubor kurzů s ABC výstrojí) a vedlejší kvalifikační stupně.

V následujícím přehledu sledujeme jen hlavní linii výcviku bez specializací a vedlejších stupňů.
Kvalifikace Oprávnění Vstupní požadavky
TSA R1*
Rekreační potápěč 1*
Potápění v doprovodu DM nebo Inst. ve skupině o maximálně 4 potápěčích. Maximální povolená hloubka je 20 metrů. Minimální věk studenta pro ukončení kurzu je 15 let, jsou i varianty Junior, omezené hloubkou, již od 7 let.
TSA R2*
Rekreační potápěč 2*
Potápění v doprovodu DM nebo Inst. ve skupině o maximálně 4 potápěčích. Maximální povolená hloubka je 30 metrů. Minimální věk studenta pro ukončení kurzu je 16 let.
TSA S1*
Sportovní potápěč 1*
Potápění ve dvojici. Maximální povolená hloubka je 20 metrů. Student prochází školením o decotabulkách. Minimální věk studenta pro ukončení kurzu je 16 let.
TSA ND
Nitrox Diver 20/40 m
Potápění ve dvojici se směsí nitrox do 40% O2, k bezdekompresním ponorům v přípustných limitech podle dekompresních tabulek bez překročení ppO2 1,4 bar, maximálně do 20 metrů hloubky pro OWD potápěče a do 40 metrů hloubky vyšších kvalifikací. Minimální věk 18 let a dvě z podmínek:
- 40 zapsaných ponorů z nichž alespoň 10 během posledního roku a 2 během posledního měsíce
- TSA S1* (do 20m) nebo ekvivalent OWD
- prokázání praktických zkušeností
TSA S2*
Sportovní potápěč 2*
Potápění ve dvojici. Maximální povolená hloubka je 30 metrů. Student prochází školením o decotabulkách. S1*, minimální věk studenta pro ukončení kurzu je 16 let.
TSA CCR 02
CCR O2 Diver 6 m
Potápění ve dvojici do povolené hranice ppO2 1,6 bar. Ponory mohou být opakované a pouze do 6 metrů. Minimální věk 18 let a dvě z podmínek:
- 40 zapsaných ponorů z nichž alespoň 10 během posledního roku a 2 během posledního měsíce
- TSA S1* certifikaci nebo TSA ND certifikaci (20m) nebo ekvivalent
- prokázání zkušeností
TSA EAN SCR
EAN SCR Diver 40 m
Potápění ve dvojici s použitým mixem. Ponory mohou být opakované a za požití EANx směsi pro čas na dně s tím, že ponory nesmějí přesáhnout maximální hloubku pro dané směsi pro Air Diver držitele a v žadném případě nesmí přesáhnout hloubku 40 m. Minimální věk 18 let a dvě z podmínek:
- 70 zapsaných ponorů z nichž alespoň 10 během posledního roku a 2 během posledního měsíce
- TSA S1* nebo TSA ND certifikaci nebo ekvivalent
- prokázání zkušeností
TSA NDD
Nitrox Deco Diver 45 m
Potápění ve dvojici do 45 metrů nepřesahujícím 15 minut času na dně za použití vzduchu nebo obohacené směsi max. ppO2 1,4 bar jako bottom mixu. Zároveň k použití EAN s max. ppO2 1,6 bar pro dekomprese či jako nouzový plyn ve formě samostatné láhve. Minimální věk 18 let a dvě z podmínek:
- 70 zapsaných ponorů, alespoň 15 během posledního roku a 4 během posledního měsíce. 20 ponorů hlubších než 30 metrů
- TSA S3* a TSA ND nebo ekvivalent
- prokázání zkušeností
TSA S3*
Sportovní potápěč 3*
Potápění ve dvojici. Maximální povolená hloubka je 40 metrů. Student prochází školením o decotabulkách. S2*, minimální věk studenta pro ukončení kurzu je 17 let.
TSA TDD
Tec Deco Diver 50 m
Potápění ve dvojici do hloubek nepřesahujících 50 metrů s dekompresí za užití stlačeného vzduchu nebo obohacené směsi jako bottom mixu s max. ppO2 1,4 a obohacené směsi EAN80 a O2 během dekomprese. Minimální věk 18 let a dvě z podmínek:
- 85 zapsaných ponorů z nichž alespoň 20 během posledního roku a 4 během posledního měsíce. 30 ponorů hlubších než 30 metrů
- certifikace minimálně TSA S3* a TSA ND nebo ekvivalent
- prokázání zkušeností
TSA LTD45
Light Trimix Diver 45 m (Triox)
Potápění ve dvojici do 45 metrů s maximálním časem na dně 15 min., k používání láhví středního objemu (15 l) s dvěma DIN prvními stupni pro triox 25% O2/25%He jako cestovní a hloubkové směsi a jedné láhve EAN50 – EAN40 na deko zastavku. Minimální věk 18 let a dvě z podmínek:
- 80 zapsaných ponorů, min. 25 do hloubek větších 30 m, 14 ponorů v posledním roce, 3 v posledním měsíci a 5 za použití vzduchových dekompresních tabulek
- TSA NDD nebo ekvivalent
- prokázání zkušeností
TSA LTD55
Light Trimix Diver 55 m
Potápění ve dvojici do 55 metrů s maximálním časem na dně 15 min., normoxic trimix 20% O2 jako cestovní a hloubkovou směs a jedné láhve EAN40/EAN50 na deko zastávky. Minimální věk 18 let a dvě z podmínek:
- 80 zapsaných ponorů, z nichž min. 35 do hloubek větších 30 m, 18 ponorů v posledním roce z nichž 4 v posledním měsíci a 8 dekompresních
- TSA NDD nebo ekvivalent
- Prokázání zkušeností
TSA TD70
Trimix Diver 70m
Potápění ve dvojici přes 40 m až do 70 m hloubky s maximálním časem na dně 20 minut, za použití různých směsí trimixu, heliairu a best mixu. Na deko zastávce max. ppO2 1,6 bar, ppO2 na dně 1,3 - 1,4 bar. Minimální věk 20 let a dvě z podmínek:
- 100 zapsaných ponorů z nichž alespoň 50 do více než 30 m, 20 během posledního roku a 4 během posledního měsíce, 10 dekompresních ponorů
- TEK Diver certifikaci nebo ekvivalentní
- prokázání zkušeností
TSA TMX SCR
Trimix SCR Diver
Potápění ve dvojici v limitech určených trimixovou kvalifikací (pro vlastníky) a nebo SCR přístroj, používán pro trimix nebo heliox pro čas na dně (bottom mix), nitrox jako cestovní (travel) směs a nitrox nebo 100% kyslík pro dekompresi. TRIMIX Diver certifikace, EAN SCR Diver certifikace, nejméně 10 zapsaných TMX ponorů, nejméně 20 zapsaných ponorů s SCR přístrojem, z čehož nejméně 5 za poslední rok a nejméně 2 za poslední měsíc
TSA CCR
CCR Diver
Potápění ve dvojici s použitým mixem. Ponory nesmějí přesáhnout v max. ppO2 1,3 bar a na dekompresi max. 1,6 bar, max. nasycení CNS 80%, v limitech ARO certifikace pro její vlastníky, ale v žádném případě nepřekročit hloubku 40 m. Minimální věk 20 let, 100 zapsaných ponorů z nichž alespoň 20 během posledního roku a 2 během posledního měsíce za použití přístroje s polouzavřený okruhem, TSA S2*, TSA ND, TSA EAN SCR Diver certifikace nebo ekvivalent, prokazatelné zkušenosti
TSA TD95
Trimix Diver 95m
Potápění ve dvojici až do hloubek přes 70 metrů do 95 metrů, se směsí trimixu, heliar nebo best mixem jako směs pro čas na dně (bottom mix) (max ppO2 1,2 – 1,3 bar povoleno pro čas na dně), jednu láhev EAN50/EAN40 a jednu láhev O2 (max ppO2 1,6 bar). TSA TD70, certifikace starší 4 měsíců, Surface asistent kvalifikace, alespoň 17 ověřených trimixových ponorů po dosažení kvalifikace TMX DIVER 70 m, z nichž alespoň 7 pod 60m za poslední rok a 2 ponory pod 60m za poslední měsíc
TSA TDNL
Trimix Diver No Limits
Potápění, kde je čas na dně vždy kratší než 20 minut u ponorů přes 100 m s doporučeným max. ppO2 pro čas na dně 1,2 bar a doporučený max. ppN2 3,34 bar. Minimální věk 23 let a dvě z podmínek:
- TSA TD95 starší 7 měsíců
- Surface asistent kvalifikace
- 1200 ponorů, z čehož 100 s TMX, 30 s TMX směsí po dosažení TD95, nejméně 20 přes 85 m za poslední rok a 2 přes 90 m za poslední měsíc.
- Test

K těmto kvalifikacím přistupují ještě různé specializační kurzy.

Údaje naposledy změněny dne 21.03.2007