Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Cave Diving Manual

autor: Jiří Hovorka  (publikováno: 06.11.2018)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier
Autor
Daniel Hutňan a kol.
Nakladatel
IANTD Central Europe, s. r. o. v nakladatelství Galén, 2018
Rozsah
370 stran, 350 fotografií, 210 schémat
ISBN
978-80-7492-390-6
Cena
799 Kč

Anotace

Jeskynní potápění je pozoruhodný fenomén, který enormně zajímá veřejnost a který dříve či později přitahuje pozornost každého potápěče. A o tomto tématu pojednává vyčerpávajícím způsobem publikace Paeddr. Daniela Hutňana, dlouholetého potápěče, speleologa a instruktora. Na knize spolupracovali Zdenko Hochmuth, Jiří Hovorka, Miroslav Jakoubek a Bil Phillips.

Autoři fotografií: Miroslav Behúň, Milan Benc, Leo Fancello, Fred Davos, Miloslav Dvořáček, Radoslav Husák, Zdenko Hochmuth, Daniel Hutňan, Anna Hutňanová, Miroslav Jakoubek, Peter Kubička, Karol Kýška, Tomáš Lehmann, René Melichárek, Jiří Mezera, František Srnec

Obsah knihy:

 • Úvod
 • Prostory s uzavřenou hladinou
 • Jeskyně z hlediska hydrologie
 • Potápění v uzavřených prostorách
 • Výstroj
 • Konfigurace výstroje
 • Poloha a techniky pohybu
 • Orientace při jeskynním potápění
 • Komunikace (signály)
 • Hospodaření s dýchacími plyny (Gas Management)
 • Procedury
 • Dokumentace
 • Dekomprese
 • Etika jeskynního potápěče
 • Kurzy
 • Rejstřík pojmů
 • Literatura

Tři desítky let aktivního života pedagoga, profesionálního potápěče a instruktora, tři desítky let výuky, průzkumů, dokumentace a zkušeností je shrnuto do publikace, jejíž tvorba zabrala vzhledem k rozsahu tématu mnoho let a mnoho variant i korekcí. Kromě nutného popisu techniky i metodiky technického potápění jsou zde uvedeny i speciální způsoby pohybu a orientace v jeskyních, značná část publikace je věnována potápění se sidemountem. Kromě stručného seznámení s krasem, jeskyněmi a těmi zatopenými zvláště, se učebnice obšírně zabývá použitím vodících šňůr a jejich značením, tedy alfou a omegou bezpečného návratu. Toto věčně aktuální a dynamické téma má autor prodiskutované se špičkou světových jeskynních potápěčů a samozřejmě ověřené bohatou praxí při výcviku i při průzkumech na celém světě. Jeho doménou jsou především jeskyně na Slovensku, Sardinii a na Yucatánu, je to mnoho kilometrů objevů a především jejich solidní dokumentace s podrobným mapováním. Tyto cenné a tvrdě získané zkušenosti jsou předkládány zvídavým čtenářům.

Komentář

Publikace je určena všem návštěvníkům příjemných jeskyní na Yucatánu, na Jadranu, v rezervaci Illes Medes i na dalších kouzelných místech naší planety. Především je však učebnicí při kurzech kavernového a jeskynního potápění, učebnicí, která má svým rozsahem i kvalitou význačné postavení v historii i ve světě. Jeskynní potápění je synonymem pro bezpečné potápění. A podobně jako u ponorkářů, letců a kosmonautů závisí život jeskynního potápěče na technice, orientaci a dokonalé znalosti metodiky, tak i tato učebnice je biblí každého potápěče, který dbá o bezpečnost při potápění. Záběr knihy je mnohem širší, než by odpovídalo názvu této potápěčské specializace, týká se obecně technického potápění, tedy potápění za hranou potápění rekreačního. Ostatně v podobné situaci jako v jeskyních se ocitá každý potápěč při nočním ponoru, při dekompresním výstupu i za snížené viditelnosti. Je to tedy učebnice, která je určena všem zodpovědným potápěčům, všem, kteří chtějí pracovat na svých vědomostech a dovednostech ve všech potápěčských situacích.

autor: Jiří Hovorka
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier