Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Cephalopods

A World Guide

autor: Lehmert Karel  (publikováno: 21.09.2004)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek
Titulní strana

Autor:
Mark Norman

Vydal:
ConchBooks, 2003

Layout:
Helmut Debelius

Rozsah:
320 str. A5, křídový papír

ISBN
3-925919-32-5


Anotace

Publikace je řešena jako klasický atlas živočichů, doprovázený mapou výskytu a krátkými kapitolami o fyziologii a etologii hlavonožců. Taxonomické řazení kapitol usnadňuje orientaci v obsahu. Úvod je věnován stručné anatomii, systematice a evoluci. Každý popis se skládá z anglického a latinského názvu, velikosti a výskytu hlavonožce. Připojena je i stručná charakteristika a minimálně jedna barevná fotografie. V závěru je uveden seznam latinských a anglických názvů, přehled použité literatury a volné místo na poznámky.

Komentář

Obsah knihy zcela vystihuje její určení jako průvodce. Je vhodná pro orientační určení pozorovaného exempláře, což usnadňuje velké množství barevných fotografií a mapa výskytu. Vedle popisných snímků kniha obsahuje i velké množství celostránkových fotografií, prezentujících i přirozené životní prostředí hlavonožců.

Kniha není primárně určena ani tak pro potápěče, jako spíš pro zoologa coby doplňková literatura. Nicméně i když se při každém ponoru nepotkáme s hlubokomořskými hlavonožci, i tak jde o vhodný přírůstek do knihovny. Ocení ho zvlášť potápěči v tropických vodách, kde je druhová diverzita největší.

Použitá taxonomie vychází z pramenů uvedených v publikaci, proto se v některých momentech liší od u nás běžně používané taxonomie. To však nekazí příznivý dojem z publikace.

autor: Lehmert Karel
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek