Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

ČSN EN 14153-2

2. kvalifikační stupeň - Samostatný potápěč

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 30.01.2005)
Titulní strana

Úplný název:
Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň - Samostatný potápěč

Vydal:
Český normalizační institut
červen 2004

Rozsah:
20 stran A4

Cena:
250 Kč (tištěná verze)


Anotace

EN 14153-2 2. část evropské normy udává minimální bezpečnostní požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění pro 2. kvalifikační stupeň - Samostatný potápěč. Kromě základních termínů a definic přesně stanovuje schopnosti, teoretické vědomosti a praktické dovednosti požadované od rekreačního potápěče na 2. kvalifikačním stupni a udává nezbytné podmínky pro výcvik. Přesně vymezuje požadované teoretické vědomosti v oblasti výstroje, fyzikálních zákonitostí potápění a zdravotní problematiky spojené s potápěním. Definuje požadované praktické dovednosti jak pro potápění v uzavřeném vodním prostoru, tak i pro potápění ve volné vodě. Jsou zde stanoveny parametry praktického výcviku, principy hodnocení teoretických vědomostí i praktických dovedností účastníků výcviku. Příloha A obsahuje příklady stupně vědomostí a dovedností požadovaných pro úspěšné složení zkoušky 2. kvalifikačního stupně, Příloha B příklad informativní tabulky pro kontrolu zdravotního stavu a Příloha C národní odchylky. Tato evropská norma platí jen pro smluvní výcvik a certifikaci v oblasti rekreačního přístrojového potápění.

Oficiální anotace, kterou vydal Český normalizační institut.

Komentář

Norma v první řadě upravuje získání nejběžnější vstupní kvalifikace potápěče, který je bez absolvování dodatečného výcviku oprávněn k ponorům do 20 m s potápěči o minimálně stejné kvalifikaci, bez nutnosti dekompresních zastávek a s odpovídající podporou na hladině.

Jak sama norma říká, uváděné požadavky jsou minimální, nijak poskytování dodatečného výcviku nebrání. Naopak upravuje pravidla takového výcviku a výslovně umožňuje získat oprávnění pro náročnější podmínky (např. pro větší hloubky), který vede k vyšší kvalifikaci potápěče.

Za zdůraznění stojí také vymezeni platnosti normy: "Tato evropská norma platí jen pro smluvní výcvik a certifikaci v oblasti rekreačního přístrojového potápění." Nemá tedy žádný přímý vliv na oprávnění absolventa. Pro základny, které se rozhodnou normou řídit, stanoví pravidla pro potápění certifikovaných potápěčů norma ČSN EN 14467.

Normy v oblasti výcviku získají větší význam v okamžiku, až výcvikové systémy deklarují, že určitý kvalifikační stupeň odpovídá určité normě resp. její části. Norma specifikuje "dobrou praxi". Zákazník získá jistotu, že rozhodne-li se pro výcvik prováděný v souladu s normou, nemělo by se jednat o výmysl pomateného instruktora či obskurního pseudosystému, ale o něco "všeobecně uznávaného". Z druhé strany instruktor se tím, že dodrží normu, zbaví právní zodpovědnosti - být bezpečnější či dokonalejší než norma právo nepožaduje.

Zakoupení této normy by měli zvážit všichni instruktoři a školy, protože výcvik potápěčů na 2. kvalifikačním stupni dle evropské normy tvoří naprostou většinu jejich práce. Normu prodává Český normalizační institut v papírové i elektronické formě, její šíření je však zákonem zakázáno.

autor: Sládek Tomáš