Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

ČSN EN 14153-3

3. kvalifikační stupeň - Vedoucí potápěč

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 30.01.2005)
Titulní strana

Úplný název:
Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 3: 3. kvalifikační stupeň - Vedoucí potápěč

Vydal:
Český normalizační institut
červen 2004

Rozsah:
16 stran A4

Cena:
250 Kč (tištěná verze)


Anotace

EN 14153-3:2003 3. část evropské normy udává minimální bezpečnostní požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění pro 3. kvalifikační stupeň - Vedoucí potápěč. Kromě základních termínů a definic přesně stanovuje schopnosti, teoretické vědomosti a praktické dovednosti požadované od rekreačního potápěče na 3. kvalifikačním stupni a udává nezbytné podmínky pro výcvik. Přesně vymezuje jak minimální potápěčské zkušenosti, tak požadované teoretické vědomosti i praktické dovednosti, a to jak základní potápěčské dovednosti, tak dovednosti vedoucího potápěče v oblasti potápění, záchrany a první pomoci. Jsou zde stanoveny parametry praktického výcviku, principy hodnocení teoretických vědomostí i praktických dovedností včetně minimálního počtu ponorů ve volné vodě. Příloha A obsahuje příklady stupně vědomostí a dovedností požadovaných pro úspěšné složení zkoušky 3. kvalifikačního stupně. Tato evropská norma platí jen pro smluvní výcvik a certifikaci v oblasti rekreačního přístrojového potápění.

Oficiální anotace, kterou vydal Český normalizační institut.

Komentář

Norma upravuje získání kvalifikace potřebné pro vedení jiných potápěčů a dozor nad účastníky výcviku. Taková kvalifikace bývá základní kvalifikací profesionální.

Splnění požadavků dle této normy umožní také doprovázet potápěče na základně, jejíž provozovatel se rozhodl řídit normou ČSN EN 14467.

Zakoupení této normy by měli zvážit všichni instruktoři a školy, kteří poskytují výcvik na úrovni vedoucího potápěče. Normu prodává Český normalizační institut v papírové i elektronické formě, její šíření je však zákonem zakázáno.

autor: Sládek Tomáš