Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

ČSN EN 14413-1

Instruktor - 1. kvalifikační stupeň

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 30.01.2005)
Titulní strana

Úplný název:
Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň

Vydal:
Český normalizační institut
září 2004

Rozsah:
16 stran A4

Cena:
250 Kč (tištěná verze)


Anotace

EN 14413-1:2004 Překlad 1. části evropské normy udávající minimální bezpečnostní požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění pro 1. kvalifikační stupeň. Kromě základních termínů a definic přesně stanovuje schopnosti, teoretické vědomosti a praktické dovednosti požadované od instruktora na 1. kvalifikačním stupni a definuje jak rozsah jeho oprávnění, tak i nezbytné podmínky pro výcvik. Specifikuje způsob provádění výcviku potápěčských dovedností i dohledu nad jejich prováděním. Součástí normy jsou též nouzové postupy a kapitola věnovaná školitelům instruktorů. V příloze je uveden příklad znalostí instruktora přístrojového potápění na 1. kvalifikačním stupni.

Oficiální anotace, kterou vydal Český normalizační institut.

Komentář

Norma upravuje získání kvalifikace potřebné pro asistenta instruktora, který může cvičit pod dohledem instruktora 2. kvalifikačního stupně a nemůže samostatně certifikovat. Nejsem si jist, že by někdo stál o takovou profesionální kvalifikaci, zjevně se jedná o kvalifikaci přechodnou.

Na základě vlastní zkušenosti považuji kvalifikaci instruktora-neinstruktora za nesmyslnou a v praxi nepotřebnou, proto poněkud nechápu, proč je jí věnována samostatná část normy. Neznám ale všechny okolnosti, které vydání normy předcházely. Důvody jejího vzniku bych hledal spíš v oblasti diplomatické, což osobně považuji za selhání systému tvorby norem, který by měl vycházet z praxe.

Zakoupení této normy může být užitečné pro organizace, zabývající se výcvikem instruktorů, pokud se rozhodnou zahrnout do svého systému zahrnout i kvalifikaci nesamostatného instruktora. Normu prodává Český normalizační institut v papírové i elektronické formě, její šíření je však zákonem zakázáno.

autor: Sládek Tomáš