Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

ČSN EN 14467

Poskytovatel služeb

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 30.01.2005)
Titulní strana

Úplný název:
Rekreační potápění - Požadavky na poskytovatele služeb rekreačního přístrojového potápění

Vydal:
Český normalizační institut
září 2004

Rozsah:
20 stran A4

Cena:
250 Kč (tištěná verze)


Anotace

EN 14467:2004 Překlad evropské normy udávající stanovující požadavky na poskytovatele služeb rekreačního přístrojového potápění. Kromě uvedení termínů a definic norma specifikuje tři oblasti poskytování služeb (výcvik a vzdělávání; organizované ponory a ponory s doprovodem pro certifikované potápěče; půjčování potápěčské výstroje) a definuje požadavky kladené na provozovatele, týkající se poskytování informací, hodnocení rizika, vybavení a postupů pro nouzové situace a pracovníků. Samostatné kapitoly jsou věnovány výcviku a vzdělávání, organizovaným ponorům a ponorům s doprovodem pro certifikované potápěče, i oblasti půjčování potápěčské výstroje. V příloze věnované odchylkám je velká pozornost věnovaná francouzským předpisům.

Oficiální anotace, kterou vydal Český normalizační institut.

Komentář

Úpravu výcviku a vzdělávání je snad bezproblémová.

Předepsané vybavení a postupy pro nouzové situace budou přinášet drobné problémy, protože je například vyžadován resuscitační kyslíkový přístroj na všech "lokalitách, kde probíhá potápěčská činnost". Nejsem si jist, zda je tím míněn i bazén? Také spatřuji drobný zádrhel ve slově resuscitační - běžné přístroje nejsou určeny pro resuscitaci, pouze pro poskytnutí kyslíku. V předepsané výstroji, povinné pro divemastera, nechybí šnorchl. Nevíte o nějakém, který nepřekáží? A perla na závěr - součástí výstroje je, cituji: "regulátor plicní automatiky (nebo jen regulátor)." Snad i to slovo "resuscitační" se do normy dostalo nějakým podobně obratným překladem.

Za moudré považuji rozhodnutí tvůrců normy, kteří pro náročnější ponory, než by mohl dělat "samostatný potápěč", vyžadují buď patřičnou rozšiřující kvalifikaci, nebo postačuje prokázání předchozí zkušenosti z podobných ponorů pomocí potápěčského deníku.

Norma dokonce umožňuje, aby certifikovaný potápěč absolvoval náročný ponor daleko za hranice své kvalifikace a zkušenosti. Musí jej však vykonat s doprovodem instruktora a platí pro něj všechna ustanovení o výcviku. Tím ovšem získá normou požadovanou zkušenost, takže další podobné ponory už může opět vykonat v rámci běžného organizovaného potápění. Na rozdíl od hlasů, které vyhrožují tristními omezeními pro potápěče, které má tato norma přinášet, jsem toho názoru, že z hlediska limitů pro certifikované potápěče je norma benevolentní až dost a bude záležet především na úsudku poskytovatele služby, jak náročný ponor si troufne organizovat.

Naopak za poněkud problematickou považuji úpravu půjčování výstroje. Předně jsem toho názoru, že tato oblast je dostatečně právně upravena a technické normy proto netřeba. Proč, například, norma v poznámce doporučuje, aby poskytovatel ověřoval, že klient má příslušnou potápěčskou kvalifikaci a nebo bude pod dohledem? Buď to má norma nařídit, nebo to nemá regulovat vůbec. Takto je jasné, že si tvůrce normy nebyl sám jistý, když udělal pravidlo hned natřikrát nezávazné. Poprvé je nezávazné proto, že je obsaženo v technické normě - která závazná není. Podruhé proto, že není v základním textu normy, ale pouze v poznámce. A potřetí proto, že i v té poznámce je formulováno pouze jako doporučení.

Zakoupení této normy by měl zvážit každý profesionál v oboru rekreačního potápění. Normu prodává Český normalizační institut v papírové i elektronické formě, její šíření je však zákonem zakázáno.

autor: Sládek Tomáš