Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

ČSN EN 250

Potápěčské dýchací přístroje

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 23.07.2001)
Titulní strana

Úplný název:
Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení

Vydal: Český normalizační institut, 2000

Rozsah: 28 stran A4

Cena:
296 Kč (tištěná verze)


Anotace

Norma zmiňuje všechny součásti přístroje, obsahuje laboratorní a praktické zkoušky. V mnoha věcech se odkazuje na podrobnější normy, které upravují jednotlivé komponenty.

Obsah

Požadavky

Zkoušení

Značení

Opravdu jen velmi stručné, stačí pouze odkaz na normu.

Návod k použití

Co musí návod obsahovat

Komentář

Tato norma je základní pro oblast rekreačního potápění. Některé věci specifikuje velmi dopodrobna, někde je velmi stručná, někde jen odkazuje na další, dílčí normy.

Žádná norma dnes již není automaticky závazná. Norma se dá naopak využít k prokázání splnění technických požadavků, aniž je však předem vyloučeno jiné řešení (viz zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky).

autor: Sládek Tomáš