Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Fyzika

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 29.07.2008)
Titulní strana

Autor:
Jan Jahns

Vydal:
Svaz českých potápěčů, Praha 2008

Lektorovali:
O. Lukš, L. Šefc, J. Hovorka

Rozsah:
136 stran A4, z toho 102 stran textu a 34 stran obrazové přílohy

Cena:
330 Kč


Anotace

Přehled potápěčské fyziky na úrovni zkušeného potápěče či instruktora. Nevynechává žádné podstatné téma, vše je vysvětlováno nejen teoreticky, ale i na konkrétních příkladech z potápěčské praxe. Stručně vysvětluje i témata okrajová.

Komentář

Při čtení úvodních kapitol jsem obdivoval autorovu snahu napsat knihu, která by se mohla jmenovat "Potápěčská fyzika pro ty, kteří nedávali pozor ani na základní škole", aniž by se dopustil přílišných zjednodušení. Místy ovšem snaha o názornost a jednoduchost působí až komicky.

Další text se naštěstí postupně přibližuje standardní učebnici, i když většinou nepředpokládá hlubší vstupní znalosti. Rozkolísanost nároků na čtenáře různých kapitol je pochopitelným důsledkem peripetií, kterými kniha při přípravě prošla, ale poněkud komplikuje její využitelnost. Není zcela jasné, komu je Fyzika určena.

Po obsahové stránce nicméně hodnotím knihu velmi kladně. Pro instruktory bude jistě dobrou pomůckou při přípravě výuky a zvídavějším potápěčům poskytne souhrn základní potápěčské fyziky. Čtenáři s většími znalostmi fyziky ocení především tabulky a grafy s konkrétními hodnotami.

V protikladu s kvalitním obsahem je ovšem stránka formální. Oddělení obrázků do samostatné přílohy značně snižuje přehlednost, čtenář musí sledovat dvě části knihy zároveň, což ztěžuje pochopení textu. Na nízké kvalitě obrázků je patrná absence profesionálního grafického zpracování.

Kroužková vazba komplikuje zařazení knihy do knihovny, navíc je i tato vazba nekvalitně provedená, knihou se špatně listuje. Cena neodpovídá nízké kvalitě tisku a knihařského zpracování.

autor: Sládek Tomáš