Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Hyperbarie a hyperbarická oxygenoterapie

autor: Dana Šraierová  (publikováno: 14.07.2000)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek
Titulní strana Autoři:
doc. MUDr. R. Barcal, CSc.,
doc. MUDr. M. Emmerová, CSc.,
doc. MUDr. M. Hadravský, CSc.

Vydal:
Vydavadelství V. Zina, Plzeň, 2000

Rozsah:
122 stran formátu A5, tabulky, mapky, černobílé fotografie

ISBN:
80-902017-7-6


Anotace

Kniha podává komplexní informace o hyperbarické medicíně. Obsahuje krátký historický přehled, vysvětlení základních fyzikálních jevů, techniku provádění léčby v hyperbarickém prostředí. Nejsou opominuty kontraindikace této léčebné metody. Většina knihy je věnovaná jednotlivým nemocem indikovaným k hyperbarické oxygenoterapii. Před krátkou přílohou s grafy a obrázky jsou popsané typy u nás vyráběných komor.

Komentář

Autoři se snaží většinu popsaných skutečností detailně vysvětlit a logicky zdůvodnit. Jistě by jim k tomu pomohla jednotnotná a větší strukturovanost textu, vítaný by byl i rejstřík.

Kniha je určená hlavně pro zdravotníky, ale i potápěč nadšenec si může z publikace něco odnést. Musí brát ale zřetel na drobné nepřesnosti v textu, které, co jsem schopna posoudit, nejsou až tak zavádějící. Snad jen kapitolu o dekompresní nemoci bych čtenáři doporučila přečíst si také z jiného zdroje.

V části popisující jednotlivé choroby jsou značné rozdíly v úrovni a detailnosti jednotlivých kapitol. Např. o léčbě diabetické nohy se nedozvím téměř nic, přitom kapitola o anaerobních infekcích je zpracovaná velmi dobře.

Celkově vítám tuto publikaci jako zdroj informací pro lékařskou veřejnost, která zde získá odpovědi na otázky k čemu hyperbaroxie vůbec je a v čem jim může pomoci při léčbě svých pacientů.

autor: Dana Šraierová
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek