Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Lidé kolem rukopisů a sazeb

vysvětlení několika pojmů

autor: Zdeněk Šraier  (publikováno: 19.09.2005)

Kdo za to může, tedy kromě autora, podle Jaroslava Velinského:

Lektor

Lektor je odborník, který pro to či ono nakladatelství externě čte a posuzuje (nikoli z hlediska gramatického) rukopisy autory nabídnuté. Lektorů by mělo být víc, alespoň tři. Přečtou rukopis a pro nakladatele písemně vyhotoví tzv. lektorský posudek – rukopis v něm buď doporučí k vydání, nebo ne. Pro nakladatele to není závazné, ale většinou se na to vymlouvá, když rukopis autorovi s politováním vrací. Jména lektorů mu samozřejmě nesdělí.

Redaktor

Redaktor je zaměstnanec nakladatelství, který se po přijetí rukopisu na autora vesměs vytahuje, čmárá mu do rukopisu, předělává mu věty a podobně, ačkoli sám v životě žádnou knihu nenapsal (pokud ano, neuspěl a teď se mstí). Pokud je to tzv. "odpovědný redaktor", padají na jeho triko i případné kiksy, které se po vytištění v knize objeví. V současnosti často nahrazuje i práci korektora a nutí autory respektovat nejnovější pravidla českého pravopisu, byť by byla sebeblbější.

Korektor

Korektor (dnes spíš korektorka) čte obtahy sazeb a provádí v nich korektury. Neznamená to, že je vylepšuje; to už dostatečně udělal redaktor, případně sám autor na jeho doporučení (patřičně skřípaje zuby). Korektorka hledá překlepy a gramatické chyby, k čemuž je vybavena nejen pravidly českého pravopisu, ale (pokud je to dobrá korektorka) i moudrým úsudkem a znalostí mnoha korektorských značek, v nichž se běžný smrtelník nevyzná. Podle jejích značek je pak sazba opravena. Dnes se obecně myslí, že počítač všechno opraví sám a korektor není zapotřebí. Z toho pak vznikají ostudné knihy; mnohá nakladatelství kupodivu ani jiné knihy nevydávají.

Recenzent

Recenzent přichází na řadu až po vydání knihy a jejím uvedení na trh. Je na něm, aby o knize napsal recenzi (subjektivní posudek) pro noviny či magaziny. Některá nakladatelství si takového pisálka najmou za mrzký peníz, aby o knize napsal. Pokud to neudělají, nenapíše o knize nikdo, leda že je to kniha natolik pozoruhodná, že si ji povšimne i recenzent. Jde-li o recenzenta pracujícího pro bulvár, je dokonce schopen vyrazit za autorem až domů, vyfotografovat si ho, slíbit mu kdeco a pak o něm napsat hlavně to, že má podstatně mladší manželku. Horší stupeň recenzenta nazývá se kritik.

autor: Zdeněk Šraier