Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Neodkladná resuscitace

autor: Stach Zdeněk  (publikováno: 14.04.2003)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek
Titulní strana

Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, zvláštní číslo 2001

Vydal:
Národní lékařská knihovna
jako svazek 48

Redaktor:
Jarmila Drábková

Rozsah:
160 stran formátu A5

ISSN:
1212-3048


Anotace

Zvláštní číslo referátového výběru věnované kardiopulmonální resuscitaci obsahuje překlad a výtah speciálního výtisku Evropské rady pro resuscitaci, založené na Konsenzuálním mezinárodním doporučení "Neodkladná resuscitace do třetího tisíciletí" z roku 2000. Upřesňuje a vymezuje postupy určené jak odborné veřejnosti, tak i laikům při neodkladné kardiopulmonální resuscitaci. Kniha obsahuje i poměrně rozsáhlou část věnovanou farmakologii, několik kapitol věnovaných speciálním případům (sepse, akutní srdeční příhody, akutní cévní mozkové příhody), včetně resuscitace dětí a novorozenců.

Komentář

Tento svazek referátového výběru je, stejně jako všechny ostatní, určen především odborné veřejnosti. Předpokládá určitou znalost standardních postupů a terminologie v oblasti urgentní medicíny, což laikům může při četbě poněkud ztěžovat chápání některých souvislosti (např. nízkomolekulární heparin, auto-PEEP, VT, FiO2, apod.). To nejpřínosnější je upozornění na novinky v postupech oproti předchozím doporučením z let minulých. Pro běžného čtenáře s bazální znalostí zdravovědy a zájmem o danou problematiku je určeno prvních třicet šest stran, kde se dozví kdy a jak zahájit kardiopulmonální resuscitaci, základní manévry v první pomoci u specifických jednotek (popáleniny, elektrotrauma, krvácení, mozkolebeční poranění), včetně takových detailů, jako je tel. číslo na zdravotní záchranou službu.

Nejfrekventovanějším slovem v publikaci je zřejmě POSTUP. Většina kapitol je koncipována jako algoritmické řešení určitě situace (otázka 1 - odpověď ANO - úkon U1, odpověď NE - úkon U2 - otázka 2 - úkon - otázka - úkon...), nebo prostým výčtem příznaků charakterizujících určitě onemocnění, a poté nutných a doporučovaných opatření k řešení situace (selhání reperfúze, encefalopatie, koagulopatie - monitorace EKG, inhalace kyslíku, zajištění žilních vstupů, i. v. bolus lidokainu...). Celý text je překladem, ale nemůže se vyhnout anglickým názvům a zkratkám, resp. amerikanismům. Většina z nich je rozepsaná a objasňuje genezi názvu. Celkově lze tento publikační počin hodnotit jako zdařilý, absence rejstříku a seznamu zkratek je vzhledem k maximálnímu důrazu na stručnost pochopitelná.

autor: Stach Zdeněk
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek