Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Základy oceánografie

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 10.08.1997)
Titulní strana Autor:
Zdeněk Kukal a kolektiv

Vydal:
Academia 1990

Rozsah:
592 stran


Anotace

Kniha popisuje moře a ocenány z mnoha zorných úhlů. Nejprve se čtenář dozví o historii oceánografie, pak následuje kapitola o tvarech mořského dna, o sedimentech na dně moří, o vzniku a vývoji oceánů. Kapitola o mořské vodě se zabývá salinitou, teplotou i chemickým složením vodních mas. O tom, proč vzniká příliv a odliv, proč je mořská hladina téměř stále zvlněna a o přemísťování obrovitých vodních spoust v oceánských proudech se dočtete v další kapitole. Kapitola o životě v oceánu do jisté míry nahrazuje základní učebnici mořské biologie. Vztahy mezi oceánem a atmosférou a vliv moří na tvorbu podnebí a počasí je předmětem další kapitoly. Podrobně jsou popsány nerostné suroviny moří. Připojeny jsou i kapitoly o člověku pod mořskou hladinou a o námořní dopravě.

Základní údaje jsou shrnuty v tabulkách a text doprovázejí stovky fotografií, mapek a obrázků.

Komentář

Na první pohled kniha zaujme svojí obsažností. Na autoři se na 592 stranách pokusili shrnout základní poznatky o mořích a oceánech, což se jim podle mého názoru povedlo. Knihu netvoří jen sbírka faktů, ale i docela čtivý text podpořený v maximální možné míře černobílými obrázky a tabulkami.

Nejedná se asi o základní literaturu pro potápěče. Koho však zajímá více o místech, na nichž se potápí, nalezne zde řadu odpovědí na své otázky.

autor: Sládek Tomáš