Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Podklady k výpočtům dekompresních tabulek

Bühlmann/SUSV 1986

autor: Aleš Procháska  (publikováno: 09.11.2009)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek
Titulní strana

Autor:
Jan Jahns

Vydal:
Jan Jahns vlastním nákladem, Hlučín 2008

Provedení a rozsah:
Kroužková vazba, 32 stran A4


Anotace

Monografie nabízí velmi precizně sepsaný úvod do dekompresní teorie se zaměrením na Bühlmannův model.

Komentář

V knize si dobře počte jak ten, kdo by se rád pustil do napsání vlastního dekompresního programu, tak ten, kdo by se chtěl konečně dozvědět, co že se mu to vlastně snaží sdělit jeho potápěčský počítač. Principy, na nichž stojí dekompresní modely, jsou zde nejprve vysvětleny v textu, přesně formulovány vzorci a pro jistotu ještě doplněny srozumitelnými grafy a příklady s konkrétními hodnotami.

Přestože by se leckterý z vysvětlovaných vztahů dal elegantně popsat diferenciální rovnicí, toto týrání nematematicky orientovaných čtenářů zde není vůbec využito - asi nejsložitější použitý obrat je exponenciální funkce a pokud by si i tu někdo ze školy nezapamatoval, hned graf č. 1 ji připomene.

V úvodních kapitolách je vysvětleno co se děje při dekompresi, co je to dekompresní model a jakými způsoby lze popsat potápěče pomocí rovnic. V kapitole 3, která tvoří jádro publikace, jsou uvedeny postupy, jak lze ze vztahů pro sycení zjistit hloubky dekompresních zastávek, jejich možné odchylky a varianty a promítnutí do dekompresních tabulek. Na závěr jsou shrnuta praktická doporučení pro použití výsledků dekompresních modelů a v přílohách jsou popsána rozšíření stávajících dekompresních modelů o hloubkové zastávky a gradientní faktory.

Kromě jiného se z knížky dozvíte i jaké bezpečnostní rezervy obsahují tabulky (a jaké neobsahují), proč se v horských jezerech dělá poslední dekompresní zastávka ve dvou metrech, proč se nedoporučuje rekomprese ve vodě, proč jsou hloubkové zastávky užitečné, i když by "správně" měly situaci zhoršovat a co doopravdy znamenají záhadné hodnoty GF Lo a GF Hi které možná bezmyšlenkovitě vyplňujete do políček v plánovacím programu.

Publikaci Jana Jahnse vřele doporučuji každému, kdo se chce posunout z role konzumenta tabulek, potápěčských počítačů a plánovacích programů na úroveň jejich kvalifikovaného uživatele.

autor: Aleš Procháska
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek