Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Problemy medycyny i techniki nurkowej

autor: Mandelíková Alena  (publikováno: 22.09.1998)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek
Titulní strana Zpracováno pod vedením:
dr. med. R. Olszanskiego
mgr. Inz. S. Skrzynskiego,
dr. inz. R. Klosa

Vydal:
Gdaňsk, 1997

Rozsah:
381 stran


Anotace

Vydáno na základě tří všepolských konferencí s mezinárodní účastí potápěčů na téma: "Aktualne problemy medycyny hiperbarycznej i techniki nurkowej" (Aktuální problémy hyperbarické medicíny a potápěčské techniky) a "Nurkowanie - problematyka techniczna" (Potápění - technický problém), které se konaly v předešlých třech letech v Polsku.

Dalším důvodem byla také delší odmlka v publikování literatury na téma potápění; mezi poslední publikace patřily následující dvě na téma medicíny - "Zarys fizjopatolotii nurkowania" (Náčrt fyziopatologie v potápění, napsáno pod vedením prof.dr.hab.med. A. Dolatkowskiego a prof.dr.hab.med.K. Ulewicza, vydáno v r. 1973) a "Podstawy terapii hiperbarycznej" (Základy hyperbarické terapie, napsáno pod vedením prof.dr.hab. T. Doboszynskiego a plk.prof.dr.hab.med. T. Orlowskiego, vydáno r. 1977) a další byla příručka věnována technice v potápění pod názvem "Sprzet i prace nurkowe" (Výstroj a práce v potápění, vydáno v r. 1981 pod vedením námořního důstojníka M. Przylipiaka).

Kniha neslouží jako učebnice, je to sborník vědomostí, zkušeností, pokroku v oblasti potápění a působení člověka v podvodním světě vůbec.

Stručný obsah

Komentář

Velmi zajímavé jsou kapitoly věnované dýchání směsí pod vodou. A za zmínku stojí i názorně zpracované nákresy různé techniky, přístrojů a zařízení při určitém druhu potápění, což je většinou bráno z pohledu práce pod vodou. Za každou kapitolou je obsah použité literatury.

autor: Mandelíková Alena
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek