Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Psychologie odolnosti

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 16.11.1997)
Titulní strana Autor:
Václav Hošek

Vydal:
Univerzita Karlova, Vydavatelství Karolinum, 1997

Rozsah:
70 stran formátu A5


Anotace

Skripta pro posluchače FTVS, pojednávající o chování člověka v náročných situacích.

Malá soukromá subjektivní recenze

Jiří Hovorka
Nejedná se sice o knihu o potápění, ale jednak se zde pojednává o psychologických problémech, které při potápění běžně nastávají a jednak autorem je zkušený dlouholetý instruktor potápění. Kniha je tedy užitečná pro vážné zájemce o tento speciální aspekt potápění a rovněž pro instruktory. Čtenáři musí být ale připraveni na odbornou terminologii a nezvykle velké množství cizích slov.

Z obsahu bych uvedl některé položky, aby bylo zřejmé, o čem kniha velice hutnou formou pojednává: Pojetí zátěže, stresu, diskomfortu a strádání - ...bioklimatologické zátěže... - Strádání v základních životních potřebách - Odezva na stres, psychický stres - Nepřiměřené úkoly - Problémy - Konflikty - Frustrace - Deprivace - Úzkost a strach - Vztek a agrese - Vyrovnávání se zátěží (aktivní, pasivní, strategie) - Odolnost jako vlastnost - Styly chování v zátěži - Zátěž a hromadné chování (panika, výbuchy násilí) - Rezervní možnosti odolnosti lidské psychiky.

Důležité pro nás je, že autor jakožto instruktor potápění uvádí pro dokumentaci popisovaných situací a jevů příklady z potápěčské praxe, pokud je to jen trochu možné. Nemohu posoudit odbornou stránku, osobně bych však uvítal nějakou graficky přehlednou systemizaci vysvětlovaných pojmů, pakliže je to ale vůbec možné. Z hlediska své profese ale považuji na naprostý omyl a matení pojmů větu - „Pojem stress" v původním fyzikálním významu znamenal stav napětí až deformace. -, protože stress [stres] je napětí (tahová nebo tlaková síla), které způsobuje strain [strein], tj. deformaci (protažení, zkrácení) pružného tělesa.

A na závěr zajímavý úryvek, vysvětlení názvu panika:
Původ pojmu je v řecké mythologii. Bůh Pan byl vládcem lesů a hor, patronem pastevců. Zlomyslnosti Pana přičítali pastevci nepochopitelné jevy bezhlavosti stád, kdy se zdánlivě bezdůvodně dobytek splaší a celé stádo třeba naskáče do propasti. Mluvilo se o panickém strachu. Bezhlavý a dezorganizující strach byl také průvodním jevem v bitvách. V bitvě u Marathónu podlehla nepochopitelně strachu velká přesila Peršanů a prvnímu maratónskému běžci, poslovi Fidopovi se při běhu údajně zjevil bůh Pan a prohlásil se za příčinu zmatenosti Peršanů a vítězství Řeků. Panovi byl za to postaven pomník u Akropole a od té doby se mluví o „panice" jako o strachu vsugerovaném Panem. Báje je poučná hlavně v tom, jak nachází analogii mezi jevy ve stádě a v lidském davu.

Chyby a připomínky

Vzhledem k recenzi Jirky Hovorky, se kterou se ztotožňuji, se komentářů zdržím a přikročím k připomínkám. Ty věcné se týkají fyziky.

Fakt, že publikace neprošla jazykovou ani redakční úpravou, je uveden. Nezbývá než konstatovat, že patrně neprošla ani kontrolou překlepů, kterou nabízí každý slušnější textový editor.

autor: Sládek Tomáš