Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Rudé moře

autor: Sládek Tomáš, Zdeněk Šraier  (publikováno: 21.10.2000)
Titulní strana Autor:
Helmut Debelius

Překlad:
Běla a Ondřej Komancovi, Centrum potápění Rajzl

Odborná spolupráce:
Miroslav Švátora

Vydal:
Rajzl export import, 2000

Rozsah:
321 stran (230x145 mm), křídový papír


Anotace

Základ publikace tvoří encyklopedie živočichů Rudého moře, především ryb. Každý živočich je vyobrazen na jedné či dvou fotografiích snímaných v přirozeném prostředí. Kromě názvu českého, anglického a vědeckého (latinsky) a taxonomického zařazení nechybí informace o tom, kde byla pořízena jeho fotografie. V textu jsou uvedeny tělesné rozměry, rozšíření, rozsah hloubek a obecný popis druhu.

V úvodu je stručně vylíčen vznik Rudého moře a jeho biogeografie. Několik fotografiemi bohatě ilustrovaných tématických kapitol objasňuje různé aspekty života moře a věcí souvisejících. Obsah je uspořádán taxonomicky, na závěr je rejstřík vědeckých a českých názvů a přehled literatury.

Komentář

Rozsahem i zpracováním je publikace na našem trhu zcela výjimečná. Přes 1000 většinou velmi kvalitních fotografií pochází od mnoha renomovaných autorů. Kromě snímků popisných, jejichž hlavním účelem je zdokumentovat vzhled toho kterého druhu, je k vidění množství celostránkových fotografií vysoké estetické kvality.

Na rozdíl od řady atlasů ryb zabývajících se výhradně popisem druhů jsou veškeré texty koncipovány s ohledem na potápěče. Není zde tedy vždy vyčerpávající popis tělesné stavby a způsobu života, spíše informace, jak a kde lze toho kterého živáčka nalézt pod vodou. Určitě je to na dané téma pro potápěče ta nejlepší kniha, jakou jsem kdy viděl. Pro ichtyologa, který potřebuje znát počet paprsků hřbetní ploutve, je tohle jen doplňková literatura.

Pochválit je též třeba pěkné knihařské zpracování. Na předsádce je názorná mapa Arabského poloostrova s detailem Sinaje.

Jako každé lidské dílo, i tohle není zcela dokonalé. V obsahu byla použita řada pracovních českých názvů (zejména čeledí), když neexistoval překlad obecně uznávaný. To by bylo zcela v pořádku, kdyby byly jako pracovní vyznačeny, i tuto drobnou nesrovnalost ale řeší opravenka. Škoda, že na předem daný omezený prostor se nevešel rejstřík anglických názvů.

Závěrem mi nezbývá než vyslovit lítost, že jsem tuto krásnou knihu neměl s sebou při mé minulé cestě do Egypta. Příště to bude zase o 1 kg navíc v mém zavazadle.

 

Další podrobnosti o knize (včetně ukázky několika stran) najdete na www.rajzl.cz.

sepsal Tomáš     


Druhé české vydání

Titulní strana 2. vydání

Druhé české vydání z roku 2002 se liší obálkou - logo Ikan nahradilo logo Rajzl export import s.r.o. a v seznamu oblastí vedle loga již není rozveden Arabský poloostrov. ISBN jsem nikde nenasel. Změna loga - tisk v České republice - s sebou nese snížení ceny na 890 Kč. Tato změna Vám umožní identifikovat druhé vydání bez nutnosti rozbalovat knihu v obchodě z ochranné folie.

Obsah knihy se nezměnil, ani fotografie a popisované druhy. Byly však opraveny četné chyby v textu původního českého vydání a změněny názvy bezobratlých (a žraloků) podle zavedeného českého názvosloví.

Na konci knihy přibyly dvě důležité stránky: rejstřík anglických názvů. To Vám usnadní hledání potvory, o které se na lodi baví cizojazyční kolegové. Také přední a zadní předsádka je již v češtině a ne v angličtině

Stejně jako u prvního vydání zůstala zachována kvalitní vazba a křídový papír, u něj se ale zvýšila gramáž z 135 na 150 g/m2.

Co se dále změnilo, je systematické třídění 'živočichův' - hlavně tedy české názvy. Ryby jsou beze změny, jedna změna čeledi je v měkkýších. Kmen členovců doznal podstatných změn. Byla opravena chyba nadřád vs. podřád a podřád vs. infrařád a došlo k přejmenování mnoha čeledí. Kmeny ploštěnci a kroužkovci doznaly změny ve všech čeledích a kmen žahavci asi v polovině čeledí. Kmen ostnokožci je beze změny a 3 změny čeledí proběhly v kmeni obratlovců.

V každém případě je to nejlepší kniha tohoto typu, kterou jsem kdy držel v ruce. Trochu mi na ní vadí to, že neobsahuje nějaký návodný grafický klíč, který by pomohl při určení neznámé ryby, tak jak to má kniha Co žije ve Středozemním moři, no a hlavně ta cena. To je ale daň za spousty nádherných fotografií.

sepsal Zdeněk     

autor: Sládek Tomáš, Zdeněk Šraier