Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Svět zvířat VIII - ryby I

autor: Lucie Kárná  (publikováno: 29.07.1999)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier
Titulní strana Autor:
Lubomír Hanel

Ilustrace:
Pavel Dvorský
Milada Kudrnová-Papežová
Vlasta Matoušová
Viera Postníková
Marie Suchardová
Lenka Vybíralová

Vydal:
Albatros Praha 1998

Rozsah:
150 stran


Anotace

Hlavní část encyklopedické publikace tvoří systematický popis lalokoploutvých, dvojdyšných, chrupavčitých a větší části kostnatých ryb (celkem asi 650 druhů). Zbytek kostnatých ryb, paryby, bezčelistnatci a bezlebeční budou spolu s pláštěnci náplní druhého dílu, s jehož vydáním se počítá v roce 2001. To znamená, že v tomto díle najdeme latimérie, bahníky, jesetery, sumce, štiky, pstruhy a lososy, úhoře a murény, piraně, sardinky, tresky, kapry, tetry a neónky. Na ropušnice, kanice, čtverzubce, okouny, platýze, žraloky a rejnoky, mihule, kopinatce a sumky si počkáme.

Komentář

Úvodní část knihy obsahuje stručný popis anatomie, rozmnožování a fyziologie ryb, terminologii a mapu světových lovných oblastí ryb.
Systematická část zahrnuje u jednotlivých druhů popis tvaru těla a charakteristické znaky, velikost, výskyt a rozšíření, způsob obživy, chování, rozmnožování a vývoj, případný hospodářský význam, akvaristické použití a údaje o rybolovu. V úvodu každé z podtříd, řádů a čeledí je její stručná charakteristika.

Velmi důležitou složkou publikace tohoto typu je obrazový doprovod. Zahrnuje 49 barevných tabulí, na každé z nich je v průměru devět ryb, to znamená, že více než polovina popsaných druhů má svoji barevnou ilustraci. U každé z ryb je její český a latinský název a údaj o skutečné velikosti. Nepříjemné je, že chybí odkaz na stránku slovního popisu, takže čtenář, kterého při listování knihou nějaká ryba zaujme a chce si o ní přečíst, musí pátrat několik stránek dopředu i dozadu. (V textu odkazy na tabuli s ilustrací jsou.) Text kromě toho doprovázejí perokresby anatomických detailů a některých dalších druhů ryb a mapky rozšíření jednotlivých skupin.

Knížka je součástí dvanáctisvazkové encyklopedie Svět zvířat, připomínající pětidílný cyklus Světem zvířat ze 70. let (Hanzák a kol.). Je určena čtenářům od 10 let, ale její obsah i styl výkladu odpovídají spíše dospělému čtenáři. Není to knížka k vodě, ale hodí pro doplnění vzdělání i k prohlížení obrázků za dlouhých zimních večerů. Doporučená cena je 330 Kč

autor: Lucie Kárná
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier