Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Teorie a praxe potápění

výstroj - rizika - potápěčské kurzy

autor: Jiří Hovorka  (publikováno: 18.08.2007)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek
Titulní strana

Autoři:
Andrea a Peter Schnickovi

Ilustrace:
Jőrg Mair

Vydal:
Rebo Productions, 2007

Přeložil:
Mgr. Vítězslav Čížek z německého Tauchwissen, vydaného nakladatelstvím BLV Verlagsgeschellschaft, Mnichov 2004

Lektoroval:
František Binder

Rozsah:
224 stran, brožovaný formát 125×190 mm, barevné obrázky a fotografie

Doporučená cena:
249,- Kč

ISBN
978-80-7234-704-9


Anotace

(ze zadní strany publikace)

Tento příruční rádce patří do zavazadla každého potápěče. Nabízí odborné fundované a aktuální potápěčské know-how a činí tak mimořádně přehlednou (heslovitou) formou. Naleznete zde ucelené poznatky z oblasti fyziky potápění, potápěčské medicíny, rádce pro případy zranění a nehod při potápění, popis výstroje i praxe potápění. Tabulky, seznamy, fotografie a grafická schémata jsou zárukou rychlého pochopení tématu. Fakta a údaje jsou podány velmi přehledně a orientace v textu je snadná, což je výhodou jak pro teoretické poznatky, tak pro potápěčskou praxi.

Kniha obsahuje tyto kapitoly:

Úvod od lektora publikace F. Bindera, instruktora CMAS I3
Fyzika potápění
Potápěčská medicína
Zranění a nehody při potápění
Potápěčská výstroj
Potápění v praxi
Další výcvik a speciální kurzy
Rejstřík a doporučenou literaturu

Komentář

Oba autoři jsou dlouholetými instruktory potápění PADI, NAUI a CMASu, současně fotografují a většina snímků v publikaci je jejich. To je dobrý předpoklad pro vznik učebnice potápění, určené pro širší veřejnost, ovšem forma je zde lépe zvládnuta než obsah.

Ke kladům patří kvalitní a přehledné grafické zpracování, umožňující snadnou orientaci. Důležité je úvodní slovo lektora, varující před samostudiem potápění jen z učebnice bez řádného výcviku. Dokumentující fotografie jsou názorné, stejně jako většina obrázků. Kladem knihy je nejen přehlednost, ale i stručnost. Podrobně se probírají nemoci a nehody, důležitá je část o nebezpečných mořských živočiších. Podrobné jsou rovněž pokyny pro praktické potápění, zdůrazňuje se šetrný přístup k přírodě, začínající už chováním při vstupu na lokalitu, což je při dnešním počtu potápěčů více než aktuální. Hodně místa je věnováno obecnému popisu dalšího výcviku a dalších specializací. V závěru knihy je několik testových otázek.

Hodně jsem si sliboval od lektorování instruktorem nejvyššího stupně, že napraví terminologii nespecializovaného překladatele a že opraví chyby autorů, kteří se moc ve fyzice, fyziologii a geografii nevyznají. Po obsahové stránce mne kniha zklamala, některé části jsou naprosto nebezpečné, některé špatné nebo nesprávné, zamlžují podstatu, některé jsou neaktuální nebo překonané. Vyžadovalo by to nové lektorování pro případnou reedici, podobných případů u nás bylo již několik.

Uvádím jen několik vybraných nesrovnalostí:

skoková vrstva - směr zvukové vlny - viditelnost závisí na úhlu dopadu světla - tlak je podíl síly předmětu a plochy - tlak p = 1 cm2 - tlak na hladině moře je 1,013 baru na cm2 - kysličník - dýchací vzduch - záporný výtlak - specifická hmotnost kapaliny v kg nebo v newtonech - doporučení pro prevenci dusíkové narkózy v hloubce: používat Nitrox (!) - přílišné roztažení a roztržení plic (místo výrazu barotrauma plic z přetlaku) - zbytečně nepřeložené zkratky DCI a DCS jsou v textu mnohokrát popleteny a podstata jevů zamlžena - tlaková komora (místo barokomora) - při oživování počet stlačení hrudníku a vdechů 15 : 2 už dávno neplatí, má to být 30 : 2 (!) - dýchací automatika - finimetr (germanismus) - středotlak je 7-13 barů - špatně vysvětlena funkce vyvážené/nevyvážené automatiky - vzdušná sprcha - proudy vznikají...zemskou rotací - nejmenší příliv je na rovníku, největší na severu (jejich poznatek z potápění na Maledivách a v severní Anglii :-) - O-kroužek mažeme mazadlem, aby zůstal pružný - vyvážení potápěče před ponorem je popsáno podle nesprávného dávného pokynu PADI - ve slané vodě si vezmeme o 3 % zátěže více oproti sladké - zejména v kalné vodě lze velmi snadno rozpoznat vlastní stín - světelná tyč - potápění s nádechem atd.

V kapitole fyzika jsou dva nesmyslné obrázky, naprosto zatemňující pojem lomu světla a postupné pohlcování barevných složek bílého denního světla. Vzorce jsou uváděny v jiné formě než ve školních učebnicích. Některé obrázky jsou prakticky totožné s obrázky starších učebnic. U obrázku 13 uzlů je 12 špatných názvů.

V této základní učebnici je nadbytečné povídání o parciálním tlaku, o Nitroxu, nitroxovém připojení v Německu, o rebreatherech, otravě kyslíkem, podrobné povídání o dekompresních tabulkách bez jejich uvedení a 19 zbytečných všeobecných popisů dalších specializací, což vyznívá spíše jako reklama. Testové otázky naprosto nepostihují problematiku, jsou v této podobě zbytečné.

Kniha by po přepracování a vypuštění některých partií mohla sloužit jako šikovná příručka, zatím se řadí k problematickým německým publikacím Šnorchlování od Kasigera a Potápění od Holzapfela.

autor: Jiří Hovorka
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek