Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Handbuch Tauchen

autor: Roháček Jiří  (publikováno: 03.05.2000)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier
Titulní strana Kolektiv autorů

Vydal:
München - Wien - Zürich: BVL 1996

Rozsah:
614 s., velké množství nákresů, tabulek, barevných a černobílých fotografií

ISBN 3-405-14487-6


Anotace

V renomovaném na naučnou literaturu specializovaném nakladatelství BLV vyšla ve spolupráci s neméně renomovaným časopisem Tauchen (Potápění) zřejmě snad nejrozsáhlejší moderní jazykově německá příručka moderního sportovního potápění. Jednotlivé kapitoly práce napsalo celkem 26 na danou dílčí problematiku více či méně specializovaných autorů z celého světa, mezi nimiž najdeme i velmi známá jména. Kniha je koncipována jako systematicky členěné kompendium vědomostí pro široké spektrum čtenářů - zainteresovanou širokou veřejností počínaje a profesionálními potápěči konče. Nejedná se ovšem o učebnici. Celkovou orientaci ve vztahu k výcvikovým a organizačním systémům je možno označit jako neutrální.

Přejděme nyní ke krátké charakteristice jednotlivých kapitol. První je tradičně věnována dějinám potápění. Následuje přehled celkem 37 větších či menších výcvikových systémů a organizací. Na příkladu PADI a CMAS jsou pak v průřezu potápěčským výcvikem od začátečníka po instruktora demonstrovány jednotící a odlišné prvky.

Druhou kapitolu uzavírá pohled na praktickou stránku povolání instruktora potápění a výhled do budoucnosti sportovního potápění a jeho výcviku.

Třetí kapitola je věnována potápěčské výstroji - technickým údajům, možnostem aplikace na konkrétní podmínky, užívání, údržbě a v neposlední řadě tipům pro správný výběr a nákup.

Další část knihy prezentuje ve vztahu k potápění některé fyzikální a meterologické poznatky.

Pátá kapitola je pak cele věnována potápěčské medicíně.

Další kapitola popisuje praktickou stránku potápění - od obecného plánování a přípravy přes všechny fáze vlastního ponoru po potápění v proudech, ve vyšších polohách, studených vodách a pod ledem.

Sedmá kapitola blíže pojednává o problematice potápění ze člunu nebo z lodi a věnuje se i základním znalostem o vedení těchto plavidel, lodní terminologii, mořskému právu, signálům a i nezbytným uzlům.

Tématem osmé kapitoly knihy jsou potápěčské nehody a management jejich řešení.

Následující kapitola pojednává o potápění se zadrženým dechem - jeho kořenech, sportovní aplikaci, základních problémech, rizicích a tréningových metodách.

Další kapitola pak o potápění jako soutěžním sportu, konkrétně pak o ploutvovém plavání, orientačním potápění, podvodním rugby a podvodním hokeji.

Dvě další poměrně rozsáhlé kapitoly pojednávají o mořské a sladkovodní biologii.

Kapitola třináctá přináší poznatky k podvodní fotografii.

Čtrnáctá k podvodnímu videu.

Následující kapitola Podmořský film je ovšem zaměřena jinak a pojednává recepci potápěčské a podvodní tematiky v hraném i dokumentárním světovém filmu.

Obsah kapitoly "mission oriented diving" prozradí tematika jednotlivých podkapitol: hloubkové potápění - speciální směsi - komerční potápění - výzkumné potápění - vojenské potápění - technical diving - hledání, zachraňování a vyzvedávání atd. Ke slovu přijde i popis některých zajímavých konkrétních projektů a údaje ke speciální potápěčské výstroji.

Následuje kapitola věnovaná příbuzné tematice podvodní archeologie.

Další kapitola pojednává podvodní plavidla různých typů a určení "submersibles".

Kapitola potápěčské cíle charakterizuje výběr více či méně známých lokalit na celém světě.

Předposlední stručná kapitola je věnována "managementu" potápění o dovolené.

Poslední kapitola se věnuje právním otázkám potápění a pojištění.

Příloha knihy obsahuje miniportréty jednotlivých autorů, přehledy a tabulky (DECO 92, PADI, Beaufortova stupnice), příklady různých výpočtů v potápěčské praxi, check-seznamy, adresář a malý anglicko-německý slovníček. Knihu uzavírá tematicky členěný seznam literatury a rejstřík.

Komentář

Handbuch Tauchen je kniha, která může opravdu zajímavou- tak jak je v úvodu proponováno - pro širokou škálu čtenářů. Zainteresovaní nepotápěči a začátečníci se jistě se zájmem přečtou např. "proseminárně" pojaté kapitoly o potápěčském výcviku, ponoru či výstroji, profesionál na druhé straně spektra najde jistě řadu přínosného např. v kapitolách fyzikálně a jinak technicky zaměřených. Kniha byla vydána reprezentativním způsobem na 614 stranách s velmi kvalitním obrazovým (fotografie, nákresy, tabulky) doprovodem....
autor: Roháček Jiří
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier