Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Zkušební testy z potápěčské teorie

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 29.03.1999)
Titulní strana Autor:
V. Vrbovský
Jan Jahns
Zbyněk Hrdina

Vydal:
Svaz potápěčů České republiky 1999


Anotace

Tento sborník obsahuje testové otázky z potápěčské teorie (z každého tématu 100 otázek, ze kterých zkušební komise vybere vždy 10 pro test). Jsou určeny pro přezkoušení uchazečů o kvalifikační stupeň Potápěč se třemi hvězdami (P***), instruktorské kvalifikační stupně a pro posouzení teoretických znalostí uchazečů o prodloužení doby platnosti instruktorských kvalifikací.

Součástí publikace není klíč se správnými odpověďmi, podle společného usnesení presidií ze dne 26.3.99 však klíč bude vypracován a bude k dispozici.

Složení a hodnocení testu pro jednotlivé kvalifikace

Potápěč se třemi hvězdami (P***):
 • po 10 otázkách z témat BS, PL, FY, AF, PV, NN;
 • pro úspěšné absolvování testu nesmí v žádném tématu být více než 2 chyby.
Instruktor s jednou hvězdou (I*):
 • po 10 otázkách z témat BS, VS, PL, FY, AF, PV, NN;
 • pro úspěšné absolvování testu nesmí v žádném tématu být více než 2 chyby;
 • stejná kritéria se uplatní při prodlužování doby platnosti kvalifikačního stupně I*.
Instruktor se dvěma hvězdami (I**):
 • počet a témata otázek jako u I*;
 • pro úspěšné absolvování testu se připouští maximálně 10 chyb, přičemž v žádném tématu nesmí být více než 2 chyby;
 • stejná kritéria se uplatní při prodlužování doby platnosti kvalifikačního stupně I**.
Instruktor se třemi hvězdami (I***):
 • počet a témata otázek jako u I* a I**;
 • pro úspěšné absolvování testu se připouští maximálně 7 chyb, přičemž v žádném tématu nesmí být více než 1 chyba;
 • stejná kritéria se uplatní při prodlužování doby platnosti kvalifikačního stupně I***.

Komentář

Dlouho očekávané testy, od nichž si mnozí (včetně mne) slibují zprůhlednění požadavků na teoretické znalosti potřebné pro získání nejvyšší potápěčské a instruktorských kvalifikací, jsou konečně na světě. Základní připomínka je koncepční - proč je obsáhlému tématu "Anatomie a fyziologie" věnováno 100 otázek a velmi jednoduchým tématům "Bezpečnostní směrnice" a "Výcvikové směrnice" dohromady 200?

Pár hodin, které jsem otázkám věnoval, mne dovedlo skoro u stovky otázek k připomínkám, často majícím charakter chyby. Nemá cenu je zde všechny jednotlivě uvádět, snad jen malý, celkem náhodně vybraný příklad:

Potápěčská výstroj, otázka č. 76:

Potápěčský kompas musí být vybaven:
a) ochranným pláštěm proti působení magnetických polí
Zjevný nesmysl.
b) zařízením k fixaci střelky
Jestli se tím snad nemyslí omezení v radiálním a axiálním (ale nikoli rotačním) pohybu, které může však těžko být označeno za fixaci (česky znehybnění), tak je tato odpověď chybná.
c) otočnou stupnicí
Jsou tři důvody, pro které je toto chybná odpověď:
 1. je-li to kompas a ne busola, tak má otočnou střelku nad pevnou stupnicí, označovanou jako kompasová růžice,
 2. většina zařízení označovaných běžně jako potápěčský kompas je ve skutečnosti busolou (s otočnou stupnicí), takže první námitka se může zdát jako příliš velké slovíčkaření. Několik firem ale vyrábí i opravdové potápěčské kompasy, kde se nad nehybnou stupnicí otáčí střelka, takže tvrzení, že kompas musí být vybaven otočnou stupnicí, je nepravdivé,
 3. elektronické potápěčské kompasy žádnou otočnou stupnici nemají.
d) kompenzačním zařízením k odstranění deviace
Pro potápěčský počítač neúčelné a nepoužívané, takže jasně chybná odpověď.
Tak co je správně?

Člověk si většinou snadno domyslí, co měl autor na mysli (u pozitivních otázek stačí odstranit zjevné nesmysly a ta nejméně špatná odpověď bude asi ta správná), ale potom odpověď vyžaduje kromě znalosti potápěčské teorie navíc často dost sebeovládání, aby člověk nenadával. Času měli autoři více, než dost. Zvláště velké množství připomínek mám k otázkám negativním (vyberte nesprávné tvrzení), které nejen že jsou didakticky méně vhodné, ale navíc častěji než u otázek pozitivních nemají řešení.

Závěrem bych chtěl říci, že počin vydat otázky ke zkušebním testům z potápěčské teorie hodnotím velmi kladně, provedení (zvláště některých témat) sice už méně, ale dovoluji si vyjádřit naději, že se to časem zlepší, až budou vydány opravenky a doplňky, které lze díky velmi praktické vazbě do kroužkových desek snadno přidávat.

autor: Sládek Tomáš