Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Vůdce malého plavidla

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 17.11.1997)
Titulní strana Autor:
Státní plavební správa

Vydal:
Nakladatelství T, 1997

Rozsah:
102 stran formátu B5


Anotace

Tento soubor dvou sešitů dává uchazeči o oprávnění pro vedení malého plavidla podobné šance se připravit, jaké jsou již dlouho běžné v autoškole.

První sešit obsahuje 486 otázek (s volbou ze tří možných odpovědí), se kterými se můžete setkat při zkouškách. Na posledních stránkách je klíč pro určení správných odpovědí.

Druhý sešit obsahuje všechny přílohy Řádu plavební bezpečnosti, což jsou zejména schémata optické a zvukové signalizace.

Komentář

Nejvíce zaráží fakt, že není promítnuta vyhláška Ministerstva dopravy 223/1995 Sb. (t.j. v době vydání již dva roky stará). Ještě že tato vyhláška pouze vypouští jeden článek z Řádu, takže pouze vypadává několik otázek.

Při přípravě na zkoušky jsem zhusta narazil na otázky formulované tak, že je více variant odpovědi správně - akorát vždy jen jedna odpovídá formulaci použité v Řádu.

Už při zběžném pohledu zaujme fakt že k otázkám nejsou připojeny obrázky. Ty jsou sice v příloze, ale u nich jsou rovnou uvedeny odpovědi. Valná většina otázek tedy není použitelná pro ověření znalostí - jedině, že by si někdo dal tu práci a texty u obrázků si začernil či přelepil.

I přes drobné nedostatky je však nutno hodnotit kladně samu existenci této publikace.


Poznámka: Úplné znění Řádu plavební bezpečnosti naleznete v oblasti Dokument

autor: Sládek Tomáš