Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Vltava - po dně staré řeky

Průvodce po řece pro potápěče a rekreanty

autor: Jiří Hovorka  (publikováno: 30.06.2009)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier
Titulní strana

Autor:
David Vondrášek

Vydavatel:
Ing. Ondřej Novák, Praha, 2009

Rozsah:
114 stran (A4), mapy, nákresy, stavební výkresy, rytiny, černobílé a barevné fotografie

ISBN:
978-80-254-4616-4


Anotace

Kniha je nejen potápěčský průvodce po význačných lokalitách na vodních dílech Orlík, Kamýk a Slapy, ale také sondou do historie těchto dnes zatopených oblastí od známého a zkušeného potápěče, záchranáře a publicisty Davida Vondráška, asistenta na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK.

Kromě úvodu a obecné informace o popisu lokalit a o přírodních podmínkách nádrží zahrnuje kniha popis 66 jednotlivých míst včetně související historie nebo zajímavých příhod. Popisované lokality jsou vyznačeny potápěčskými vlajkami na dvou přiložených mapách vodních děl Orlík a Slapy. Na konci je několik vhodných doplňků k tématu knihy:

Publikaci uzavírá obsáhlý seznam literatury a elektronických zdrojů.

Základem knihy jsou podrobné popisy lokalit, které zpravidla zahrnují GPS souřadnice, říční kilometráž, maximální hloubku, podrobný plánek místa se zakreslenými zatopenými objekty, jejich náčrt, pokyny k jejich nalezení, dobové fotografie a pohlednice, historii místa i obyvatel, důležité příhody i průběh objevů.

Knižní vazba je tuhá, celoplátěná, použitý papír je postačující jak pro mapky, tak pro dobové fotografie.

Komentář

Této "bibli" potápěčů na našich známých vltavských přehradách předcházela publikace od téhož autora, která se zabývala pouze nádrží Slapy. Kniha Slapy - průvodce po přehradě pro rekreanty a potápěče vyšla v roce 2001 a pro svoji kvalitu byla brzo beznadějně rozebraná. Současný potápěčský průvodce po lokalitách vodních nádrží Orlík, Kamýk a Slapy má širší záběr a je propracovanější a vzhledem k doprovodným fotografiím, historii a historkám bude jistě zajímavý i pro všechny zájemce o pozoruhodnou místní historii, o přírodu i o techniku vodních děl. Podobně jako první kniha, podobně jako Čáslavského cyklus Vltava v obrazech, bude i tato publikace inspirovat další potápěče k dalším ponorům a k dalším objevům. Trochu to připomíná českou verzi podmořské archeologie.

Za největší přínos knihy považuji solidně propracovanou formu popisu jednotlivých lokalit, která přesně odpovídá požadavkům potápěčů, kteří se chystají uvedené místo navštívit. Popis zahrnuje jak přístup k místu ponoru, administrativní okolnosti i vlastní popis trasy pod vodou včetně případného vyvázání podvodních atrakcí. K tomu všemu pomáhají staré fotografie, orientované plánky lokality s měřítkem a případně kresba rekonstrukce budovy. Kniha zahrnuje všechny význačné lokality, výběr objektů je pestrý: nejen hospodářská stavení a komunikace, ale i bývalé hospody, hotely, hájovny, mlýny, jezy, plavební komora, elektrárny, továrna, bunkr, most, škola, kříž, kostely, hřbitov, lom, atd.

Střídají se tady příběhy dávné, jako válečná tragédie ing. Formise v hotelu Záhoří, vražda dítěte ve Struhách, s příběhy nedávnými, jako jsou orlické sudy s podnikateli pod Žďákovským mostem a dramatické vyzdvižení obrazu utopeného Rafany. Pěkné je líčení geodeta Jirky Hurába o hledání a nalezení legendárního kostela sv. Štěpána v zatopené Těchnici s jeho osudovou přitažlivostí. Další poutavé líčení se týká historie a znovu osazení kopie Ferdinandova sloupu na skalisko Sedlo na začátku bývalých Svatojánských proudů.

Velice pozitivní dojem z krásné knihy nemohou pokazit nepatrné drobnosti: Na přehledových mapách Orlíka a Slap by mohlo být zobrazeno grafické měřítko tak, jak je tomu u detailních plánků. U lokality Saník - Křenek mohlo být poznamenáno, že se vlaječka lokality z technických důvodů nevešla na přehledovou mapu, aby to pak někdo zbytečně nehledal.

autor: Jiří Hovorka
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier