Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Illes Medes - Barda del Sastre

Detail lokality

Parametry lokality
Stát
Oblast
Typ
Moře - otevřené
Nadm. výška
0 m.n.m
Max. hloubka
57 m
Statistické údaje
Průměrná viditelnost
15 m (v hloubce)
Hodnocení lokality
nehodnoceno
(hodnotilo 0 potápěčů)
Průměrné teploty vody v hloubce po měsících
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
- - - 14°C 17°C 19°C 19°C 21°C 21°C 20°C - -
Popis lokality *** max.57 m 25 min + deko neprovádět při S a V větru 18l láhev, svítilna, kompas, dekompresní bójka 
 
Bóje č. 3b nebo 4a v rezervaci Illes Medes 
 
Barda del Sastre je o něco složitější než Pota del Llop. Trasa ponoru nás zavede daleko od pobřeží ostrova a budeme proto možná nuceni provádět dekompresní zastávku na otevřeném moři s použitím dekompresní bójky. Z tohoto důvodu je třeba řádně zhodnotit aktuální stav moře a proudů. Na této lokalitě můžeme zvolit dvě různé, ačkoliv velice podobné trasy. Doporučujeme bedlivě si před ponorem přečíst uvedené instrukce a na konci ponoru provést řádnou dekompresní zastávku. Na této lokalitě potkáme kromě dalších zajímavostí staré gorgónie, humry a velké kolonie červených korálů a ostnatých humrů.  
 
 
JAK SE DOSTAT K LOKALITĚ 
 
Tato lokalita nabízí dvě alternativy. Pro první z nich, kterou nazveme “A”, plujeme na V stranu Meda Granu, na S od Punta de la Galera, k bóji č. 3b. Pro trasu “B” plujeme na J od výběžku k bóji č. 4, kterou jsme použili pro ponor na Cova de la Vaca.  
 
ORIENTACE PŘI PONORU 
 
Trasa “A” začíná od bóje č. 3b, S směrem od Punta de la Galera. Zanoříme se podél řetězu na dno do 25-ti m. Když dosáhneme dna, vydáme se dle kompasu V směrem přes skalnatou oblast, která pokračuje dolů do 30-ti m. V této hloubce dno zanedlouho přejde do plošiny, která se téměř nesvažuje. Zde můžeme najít hojnost gorgónií, které jsou i na dalších 50-ti m, až dosáhnou okraje Barda del Sastre. O pár metrů dále, v hloubce cca. 35 m, najdeme několik trhlin, které vedou paralelně s pobřežím. Toto je znamení, že připlouváme k útesu, který leží právě za nimi.  
 
Stěna skály Barda del Sastre vede naprosto vertikálně pod úhlem 90° a spád se liší mezi 15 až 20 m. Když dosáhneme kraje skály, plaveme čelem ke skále hlouběji. Díky této poloze si budeme moci skalní stěnu lépe prohlédnout a také získat představu o rychlosti našeho klesání. Klesání na Barda del Sastre je velice působivé, neboť začíná ve značné hloubce, cca. 35 m, a na dno, na které nevidíme, nám stále zbývá cca. 15 nebo 20 m (dno je v cca. 50-ti m). Při pohledu dolů se nás zmocní zvláštní pocit a připadáme si, jako bychom klesali do neskutečně hluboké propasti, což má vliv na hladinu adrenalinu v našem těle. Plaveme pomalu vzhledem k nebezpečí hloubkového opojení, a abychom si zároveň mohli prohlédnout škálu místních barev. Stěna Barda del Sastre nám nabídne hojnost všeho, co bychom v této hloubce očekávali. Můžeme zde obdivovat přímo les gorgónií, které dosahují 40-ti až 50-ti cm výšky (připomeňme si, že to může označovat jejich věk 40 až 50 let) a dále humry a velké červené formace korálů.  
 
Když dosáhneme dna, zkontrolujeme si naše přístroje a pokud máme dostatek vzduchu, můžeme plavat trochu dále na jih (útes po naší pravici), kde je výhled na celou krajinu. Když náš celkový čas na dně dosahuje 20 minut, vrátíme se ke skalní stěně a stoupáme pomocí vyvažovací vesty nahoru (snažíme se příliš fyzicky nenamáhat, abychom tím nespotřebovali více vzduchu a tím také více nevstřebali plyn do našeho těla.)  
 
Když se opět dostaneme na plošinu ve 35-ti m, a pokud nám čas a množství vzduchu dovolí (pamatujeme si, že ve 35-ti m nám stále běží čas v hloubce), plaveme ke stěně Punta de la Galera, kde provedeme dekompresní zastávku. Pokud jsme se vyskytovali na jihu u úpatí útesu, dostaneme se ke skalní stěně plaváním směrem na SZ; pokud jsme právě klesli do hloubky a zůstali prakticky na stejném místě, plaveme na Z. Pokud pochybujeme o dosažení skalní stěny, použijeme dekompresní bójku a provedeme dekompresní zastávku.  
 
 
Trasu “B”, která zahrnuje návštěvu do jedné z jeskyň Barda del Sastre, zahájíme od bóje La Vaca, na jižní straně Punta de la Galaera. Odtud plaveme na konec výběžku, kde se zanoříme. Po dosažení dna nalezneme trhlinu, která křižuje plošinu popsanou v trase “A” ve VJV směru. Plaveme okolo trhliny, která se rozšiřuje, až připlaveme k díře nepravidelného tvaru a průměru 3 m. Jedná se o ústí do jeskyně, kterou proplaveme. Její východ je na dně této lokality, v 55-ti m.  
 
Tato jeskyně, či spíše tunel, je rozdělena na dvě komory. Uvnitř první komory nalezneme několik převisů a trhlin, kde se vyskytují humři. Po prohlídce pokračujeme dále, stále hlouběji, až připlaveme do druhé komory. Kompas nám ukazuje JV, a proto budeme moci i přes naší hloubku zahlédnout slabý jas přicházející skrz východ. V tomto místě je hodně sedimentu, takže je třeba si dávat pozor při plavání s ploutvemi, abychom si okolí nezvířili. V komoře nalezneme humry, ostnaté humry, haddock a červené korály. Když vyplujeme ven (neustále si hlídáme čas strávený pod vodou, který by neměl přesáhnout 20 minut), uvidíme na pravé straně velké skály. Zde můžeme najít největší korály z celého souostroví.  
 
Náš ponor se chýlí ke konci, a proto hledáme vrchol ústí jeskyně, abychom se vrátili. Možná, že budeme mít problém s nelezením cesty ven, neboť vnitřek jeskyně bude jistě zkalen. Po nalezení výstupu z jeskyně, plaveme nahoru ke skále 8/9 m, kde se dostaneme k plošině. Tak jako u trasy “A”, naše přístroje nám nejlépe sdělí, jakým směrem dál: pokud byl ponor dobře naplánován, plaveme okolo trhliny k Punta de la Galera, kde provedeme dekompresní zastávku; jestliže toto není náš případ, použijeme dekompresní bójku a provedeme dekompresní zastávku na místě. 
Vloženo 10.03.2004. Údaje naposledy změněny dne 10.03.2004
Stavy lokality Bohužel žádné hlášení stavu lokality nemáme k dispozici.