Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Illes Medes - Racó de la Vaca

Detail lokality

Parametry lokality
Stát
Oblast
Typ
Moře - jeskyně
Nadm. výška
0 m.n.m
Max. hloubka
17 m
Statistické údaje
Průměrná viditelnost
6 m (v hloubce)
Hodnocení lokality
0 - Výnikající
(hodnotilo 1 potápěčů)
Průměrné teploty vody v hloubce po měsících
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
- - - 14°C 17°C 19°C 19°C 21°C 19°C 20°C - -
Popis lokality Úroveň potápěče: tří hvězdy 
Maximální hloubka: 17 m 
Doporučená doba ponoru: 30 minut  
Doporučené vybavení: kompas, dvě svítilny 
Neprovádět za následujícího směru větru: V  
 
Bóje č. 4 v rezervaci Illes Medes 
 
Tento ponor doporučujeme pouze těm, kteří jsou zvyklí na potápění v jeskyních, neboť celá trasa ponoru se odehrává v tmavých a úzkých jeskyních. Ti z vás, kteří nejsou zvyklí na tyto podmínky nebo mají sklon ke klaustrofobii, by se neměli o tento ponor pokoušet. Je zřejmé, že výše doporučená úroveň potápěče je z hlediska technické náročnosti ponoru, který vyžaduje perfektní zvládnutí potápěčského vybavení a bezproblémové vyvažování, a nikoliv z důvodů max. dosažené hloubky.  
 
Je důležité, abyste před ponorem dodržovali následující doporučení: ponor veďte v páru a ne ve větších skupinách; neprovádějte tento ponor pokud nemáte dostatek zkušeností s potápěním v jeskyních - nezapomeňte, že v úzkých tunelech vám parťák nebude schopen pomoci, pokud vaše vybavení selže; nepotápějte se s dvojčetem; na ponor si vezměte spolehlivou svítilnu; neprovádějte ponor pokud máte problémy s vyvažováním; vezměte si s sebou kompas pro případ zkalení vody.  
 
 
JAK SE DOSTAT K LOKALITĚ 
 
Loď připluje na východní pobřeží Meda Granu, na jih Punta de la Galera, do rohu, který je tvořen JZ čelem výběžku a V pobřežím ostrova. Loď uvážeme u bóje č. 4. Náš ponor začneme v rohu, kde uvidíme velkou štěrbinu tvořenou dvěmi skalními stěnami. 
 
 
ORIENTACE PŘI PONORU 
 
Plaveme na hladině ke skalní stěně, kde se zanoříme na dno do 13-ti m. Tato trasa zahrnuje dvě jeskyně, jejichž oba vstupy jsou na úrovni mořského dna. Vplaveme do té nejvzdálenější z nich, kterou při čelním pohledu na skálu najdeme na pravé straně. Pokud si nejsme jisti, plaveme trochu více doprava, abychom si potvrdili, že zde již další otvor není. Při rozpoznávání nám také může pomoci jejich tvar, přičemž ta, která je v tuto chvílí středem našeho zájmu, je víc kulatá a široká, kdežto druhá jeskyně je užší, má tvar trhliny a svažuje se směrem na východ.  
První jeskyně, kterou navštívíme, je prakticky tunel, kterým můžeme na druhém konci, severně od Punta de la Galera, vyplavat. Vchod je 4 m vysoký, 3,5 m široký a klesá nejdříve směrem dolů. Dno je pokryto hrubým pískem, který nezvíří vodu. Po 6-ti m plavání najdeme po naší levici vchod do celkem úzkého tunelu, což nám i potvrdí, že plaveme správným směrem. Tento tunel prozatím mineme a plaveme dále hlavním tunelem, který se po pár metrech zvýší a zároveň i zúží (do cca. 2 m šířky). V těchto místech je nejvíce sedimentu, a proto musíme být velice opatrní při plavání s ploutvemi. Krátce po zúžení najdeme vpravo nad námi kout (8 m pod hladinou), kde jsou sloupové stalagmity o výšce dvou metrů. Tento fakt potvrzuje, že tyto jeskyně se v minulých dobách vyskytovaly nad úrovní moře. Na úpatí stalagmitu najdeme útvar ve tvaru studně, která klesá do 17-ti m. Když si ji prohlédneme, vrátíme se do hlavního tunelu a pokračujeme v naší trase.  
O kus dále, v hloubce 10 m, budeme mít vzhledem k tvaru stěn pocit, že tunel zde končí. Když připlaveme blíž a posvítíme si na toto místo, uvidíme, že se jedná o vypuklinu, která nám stojí v cestě. Neboť je kolem ní dost místa, můžeme ji snadno obeplavat. Když mineme vypuklinu, podíváme se ve směru tunelu nahoru, abychom viděli světlo vstupující skrz malou díru, která vede ven. Tento otvor je velice úzký, a proto nedoporučujeme plavat dovnitř s dvojčetem. Pokud se v případě výstupu otvorem vyskytne jakýkoliv problém, je dobré si pamatovat, že nám v pohybu napomůže poloha, kdy držíme jedno rameno směrem ven před naším tělem a druhé blíže k tělu.  
Vzhledem k tomu, že je šachta velice úzká, může vám přivodit pocit, že se jedná o past a nebo že vám v určitém bodě hrozí zaseknutí. Nedoporučujeme proto její proplouvání, pokud jsou z vaší strany jakékoliv pochyby. Pokud jste se přeci jen rozhodli jí proplout, konejte tak dle výše uvedených instrukcí a když se dostanete ven, mějte ji stále na očích. Mohlo by se totiž stát, že byste ji vzhledem k několika dalším otvorům v blízkém okolí nemuseli poznat. Při návratu do hlavního tunelu jdeme zpět šachtou s tím, že plaveme nohama napřed, což nám v případě problému umožní snadnější pohyb. Když se dostaneme zpět do hlavního tunelu, čekáme na našeho parťáka, až se dostane dolů (na úpatí šachty je místo pouze pro dva; dno je z hrubého písku).  
Plaveme zpět směrem ke vchodu hlavního tunelu, kde opět najdeme vstup do užšího tunelu, o kterém jsme již výše hovořili. Plaveme dovnitř a nezapomínáme, že první potápěč nemá možnost se otočit, aby nám dal znamení OK. Druhý potápěč vplave tudíž po té, až ploutve prvního potápěče zmizí z dohledu. Tunel je dost široký pro jednoho potápěče - při plavání břichem blízko u dna, které je z hrubého písku a různě poházeného štěrku, zbude stále 20 cm místa nad potápěčským vybavením. Stěny jsou zde hladké, takže nehrozí zachycení.  
Z tunelu vyplaveme v 15-ti m po ohybu a objevíme se v komoře, která na první pohled vypadá uzavřená. Ve skutečnosti se nacházíme na dně studny, kterou po několika metrech směrem nahoru křižuje tunel, jež má svůj vlastní východ ven. Stoupáme tudíž cca. 6 m směrem nahoru a při pohledu na jih budeme moci spatřit světlo, které sem proudí. Poté se otočíme opačným směrem, abychom navštívili malou vzduchovou komoru. V zápětí uvidíme, jak se tunel chýlí ke konci. Zde jsme nuceni jít nahoru, až připlaveme do vzduchové komory. Komora je malá, 1 m vysoká a 2 m široká. Nedoporučujeme dýchat zdejší vzduch, neboť může být špatný.  
Poté plaveme zpět tunelem směrem na jih, až se dostaneme ven. Ztratit se zde nemůžeme - tunel nemá s výjimkou studny, kterou jsme do tohoto místa vplavali, žádné odbočky. Vzhledem k tomu, že vstupy do obou jeskyní jsou velice blízko sebe, můžeme plavat přímo nahoru na hladinu, kde najdeme loď.  
Vloženo 10.03.2004. Údaje naposledy změněny dne 10.03.2004
Stavy lokality
Datum a čas Hloubka Teplota [°C] Viditelnost [m]
Hodnocení [m] Vzduch Voda max. Voda min. Nahoře Dole
30.09.2006 09:34 35,3 23 19 19 15 6
0 Voda předchozí bouří zkalená, ale až pod 30m, lepší se to každým dnem. Lokalita je fakt super. Kanici jak telata, skvělý tunely, lesy gorgonií........ (Zapsal Kocourek Aleš)