Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Costa del Montgrí - Puig de la Sardina

Detail lokality

Parametry lokality
Stát
Oblast
Typ
Moře - ponořený útes
Nadm. výška
0 m.n.m
Max. hloubka
38 m
Statistické údaje
Průměrná viditelnost
15 m (v hloubce)
Hodnocení lokality
nehodnoceno
(hodnotilo 0 potápěčů)
Průměrné teploty vody v hloubce po měsících
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
- - - 14°C 17°C 19°C 19°C 21°C 21°C 20°C - -
Popis lokality TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Úroveň potápěče: tři hvězdy 
Maximální hloubka: 38 m 
Doporučená doba ponoru: 25 minut plus dekompresní zastávka 
Doporučené vybavení: svítilna, dekompresní bójka, dekompresní tabulky nebo potápěčský počítač 
Meteorologické podmínky: pouze za klidného počasí  
 
 
Costa del Montgrí, 1,6 námořních mil severně od přístavu v Estartitu. 
 
 
Tuto lokalitu není snadné najít i přesto, že vám z důvodů její polohy na širém moři poskytneme souřadnice pro GPS a dva orientační body k zaměření. Nebudeme zde uvádět podrobný itinerář cesty okolo skal Puig de la Sardina; zmíníme pouze několik jejích znaků a možností, které lokalita dává, abyste si ponor vychutnali z jakéhokoliv bodu vašeho příjezdu.  
 
Vzhledem k tomu, že přesné místo vašeho kotviště nemusíte při zpáteční cestě najít či budete nuceni provádět dekompresi při zhoršených mořských podmínkách, je důležité ustanovit jednu osobu jako lodivoda, který by byl na lodi po celou dobu k dispozici. 
 
 
JAK SE DOSTAT K LOKALITĚ 
 
Vyplujeme severním směrem, jako kdybychom jeli směrem k Illa Pedrosa, mezi mysem Cap d´Oltreta a Cap Castell. Jakmile mineme mys Cap d´Oltrera, začneme hledat první možnou zátoku, kde je vhodnější zakotvili než-li na pláži. Puig de la Sardina je v popředí malého bodu, který kryje tuto zátoku ze severu. 
 
Souřadnice pro GPS jsou 42 04´38´´S/ 003 12´48´´V. Body pro zaměření jsou: okraj mysu d´Oltrera/tunel La Foradada a Roques de la Font/SV pobřeží Illa Pedrosa. I přes udání těchto informací je však málo pravděpodobné, že byste bez pomoci hloubkoměru tuto lokalitu nalezli. Pokud se vám nepodaří lokalitu nalézt, doporučujeme kontaktovat některé z potápěčských základen v Estartitu a vyjet s celou skupinou. 
 
 
ORIENTACE PŘI PONORU 
 
Po zakotvení lodi se potopíme podél řetězu kotvy. Jak už jsme se zmínili, je velmi obtížné odhadnout, u jaké skupiny skal se po potopení nalezneme. Na této lokalitě je několik skalních útvarů, z nichž dva jsou značně ostré, některé zas naopak ploché, utvářející přírodní biotop. 
 
Nejvyšší nejostřejší útes je u úpatí 30 m hluboko a jeho vrchol je 14 m pod hladinou. Tvar má podobný Tasco Petitu s výjimkou dvou horních tvarů. V útesu je mnoho puklin, převisů a jeskyněk kde můžeme nalézt gorgónie obklopené (tupo hlavými svatými rybami = Blunt-headed holy fish), ostnatými humry, ryby z rodu Scorpeana .. ?, treskami a červeným korálem, který je malý, za to ale ve velkém množstvím. V této oblasti je obvykle k vidění mnohem více ryb oproti ostatním lokalitám v Costa del Montgrí. Kromě výše uvedených druhů ryb tu můžeme také zahlédnout hejno „bogue“ a sardinek.  
 
Ačkoliv není bezpodmínečně nutné mít s sebou svítilnu, doporučujeme si ji vzít, jako ačkoliv vždy za této hloubky. Skály se pnou z mořského dna pokrytého oblázky a pískem. Neměli bychom se od skal příliš vzdalovat, neboť se právě nacházíme na širém moři bez žádného orientačního bodu.  
 
Druhý podmořský útes se zvedá ode dna 35m hlubokého a jeho vrchol je ve 23 m pod hladinou. Mezi ním a prvním výše popsaným útesem leží holá skála vysoká 5 m, mírně zešikmená ačkoliv téměř plochá a její tvar připomíná rampu. Ve skále nalezneme průchody, které můžeme proplouvat a pohybovat se tak od jedné skály ke druhé. Stále bychom ovšem měli mít na paměti neztratit skálu z očí. 
 
V Puig de la Sardina v současnosti probíhá studie vlivů rezervace na gorgónie porovnáváním jejich vývoje v této oblasti a rezervaci v Illes Medes. Je tudíž možné, že na některých větvích gorgónií nalezneme kruhy. Ačkoliv studie ještě není ukončena, naše poslední informace je, že gorgóniím se v této oblasti nedaří a jejich stav se zhoršil. Je možné, že následkem tohoto stavu je zvýšený počet příchozích potápěčů. Vzhledem k této informaci je nutné nedotýkat se jich a být zejména opatrní při plavání s ploutvemi.  
 
V oblasti Puig byly také nalezeny archeologické pozůstatky; jednalo se zejména o mlýnský kámen, který pochází z římské lodi. 
 
Pokud na našem ponoru narazíme na proudy či zkalenou vodu, navštívíme pouze nebližší skálu, ke které jsme se zanořili, a neriskujeme vzdálení se od našeho orientačního bodu. Jestliže je voda naopak čistá a tudíž i dobrá viditelnost, můžeme postupovat dále od skály ke skále a prohlédnout si celou oblast. 
 
Jakmile uplyne 15 minut potápění v této hloubce, otočíme se a vrátíme se k místu, kde jsme se zanořili. Pokud nemůžeme nalézt kotevní lano, budeme muset provést dekompresní zastávku pomocí vypuštění dekompresní bójky, která je nezbytnou součástí tohoto ponoru. 
Vloženo 10.03.2004. Údaje naposledy změněny dne 10.03.2004
Stavy lokality Bohužel žádné hlášení stavu lokality nemáme k dispozici.