Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Vše podle počítače

ale potíže patrně díky dehydrataci

autor: Pavel Macura  (publikováno: 09.05.2001)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek

Dekompresní nehoda, která je níže uvedena, je příkladem mimořádné příhody při potápění při dodržení dekompresního postupu podle potápěčského komputeru. Dodržení zásad bezpečného potápění nechávám na samostatném úsudku čtenářů, jejich zavzetí při výpočtu jistě žádný potápěčský komputer stoprocentně nesvede. Ten computer je přeci jen, jak říká jeden náš známý potápěčský kolega, přístroj na "baterky".

K dekompresní nehodě došlo 23.7.2000 při potápění v Chorvatsku na Pelešiaci, po hloubkovém ponoru do hloubky 52 metrů. Celková doba ponoru byla 32 minut. Pro určení dekompresního postupu byl použit computer Aladin ADT (Pozn. TS - Uwatec Aladin s algoritmem ZHL ADT). Ponor, při kterém došlo k nehodě byl druhým v řadě. Předešlý ponor byl proveden 22.7.2000 do hloubky 56 metrů na 45 minut. Provedena dekomprese dle Aladina a to 1 min./6 m, 4 min./3 m. Po výstupu ani během ponoru žádné problémy. Druhý ponor následoval po 23 hodinách od předešlého ponoru.

Před ponorem nedošlo k ničemu mimořádnému, potápěč se cítil v naprosté pohodě, pouze při zpětném hodnocení si uvědomil, že příjem tekutin nebyl dostatečný (pouze kakao ke snídani). Ponor proběhl bez zjevných chyb dle záznamu z Aladina. Předepsané dekomprese byly dodrženy (1 min/6 m, 4 min/3 m).

Jednalo se o ponor na soukromé dovolené, hladina moře byla klidná, bezvětří, počasí jasné, viditelnost pod vodou 30 metrů, kvalifikace P** CMAS. Zdravotní stav: dobíral antibiotikum po extrakci zubu.

Při výstupu z deko zastávky v 6 meterch subjektivní pocit únavy. Po cca 1 minutě na 3 metrové zastávce pocit, že něco není v pořádku. Bolest v oblasti bránice, kterou přičítá utaženému žaketu. Po povolení žaketu bolest neustupuje. Dekompresní zastávka prodloužena asi o 2 minuty. Po ukončení zastávky následuje přiblížení po mělčině ke břehu. Problémy s výstupem na břeh. Za pomoci kamarádů bylo provedeno odstrojení potápěče a poskytnuta pomoc při sundání obleku ve vodě. Neschopnost udržet se na nohou, udržet rovnováhu. Celková slabost. Po sundání obleku ve vodě okamžitě přichází velký pocit chladu včetně třesu. Vypití 1 litru džusu.

Asi po 15 minutách dochází ke zlepšení stavu, všechny předcházející příznaky mizí. Zůstává pouze pocit necitlivosti v pravém lýtku. I tento příznak po 20 minutách od výstupu mizí.

Proveden úklid materiálu, včetně transportu asi 50 metrů do kopce k automobilu, bez jakývkoliv potíží.

Po 3 hodinách od ukočení ponoru návrat bolestí do obou dolních kočetin. Bolest se stupňovala (jako po velké námaze, cvičení). Postižený si lehl a asi 1,5 hodiny spal. Po odpočinku bolest ustoupila asi na 70 % původní bolesti. Vypití jednoho piva. Za hodinu na to pocit bolesti v nohou, špatná koordinace pohybů. S narůstajícím časem začínají problémy narůstat. Kolem 21. hodiny (asi 7 hodin po ponoru) pocit nucení k močení, ale nejde to. Necitlivost dolních končetin se zvětšuje. Ve 23 hodin transport k lékaři v Orebiči na lékařskou pohotovost. Na pohotovosti provedeno vycévkování, povolání lékaře, který konzultuje další postup s lékařem ve Splitu. V 7.30 hod. provedena první léčebná kúra v barokomoře v délce 7 hodin.

Ve 20.00 další kúra 1 hodina.
25.7.   07.30   1 hodina
25.7.   14.30   1 hodina
26.7.   1 hodina
27.7.   1 hodina
28.7.   1 hodina

Po procedurách se stav zlepšil natolik, že byl možný transport zpět do České republiky. Doporučeno pokračovat v léčení v komoře. Další léčení nastoupeno ve Fakultní nemocnici v Plzni.

5 léčebných kúr po 1,5 hodiny dýchání kyslíku v 15 metrech. Nadále problémy s močením a stolicí. Z tohoto důvodu nastoupena rehabilitační léčba, která ještě probíhá (Pozn. TS - v době hlášení nehody), a tak není známo, jaký bude výsledek ukončení léčby.

Poznámka TS

Dekompresní nehoda může být důsledkem nedostatků v dekompresní teorii, dekompresní praxi a nebo zvláštních osobních dispozic.

Zde si dovolím trvdit, že selhala hlavně dekompresní praxe a že počítač je v tom zcela nevinně. Dehydratace v situaci, kdy uprostřed chorvatského léta postižený vypil trochu kakaa ke snídani a až do odpoledního ponoru nic dalšího, je evidentní. Zda měla na osobní dispozice podstatný vliv léčba antibiotiky si nedovolím tvrdit, ale odhaduji, že ano.

autor: Pavel Macura
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek