Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Ušní šelest - tinnitus

Kochleární porucha po potápění

autor: Arnošt Růžička  (publikováno: 19.12.2004)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek

Po delší šňůře ponorů se u postiženého projevily poruchy sluchu - tinnitus a nedoslýchavost. Porucha se plně projevuje 36 hodin od posledního ponoru.

Třetí den po posledním ponoru navštívil postižený ORL ambulanci, další den porucha dále zesílila a poprvé byla konzultována léčba v hyperbarické komoře.

Postiženému potápěči s kvalifikací OWD bylo v době nehody 52 let, měřil 185 cm a vážil 90 kg.

Profily ponorů

po poklepání se zobrazí podrobnosti

1. ponor 2. ponor 3. ponor 4. ponor
5. ponor 6. ponor 7. ponor 8. ponor

Rozsah poškození

Audiogram

Z audiogramu je patrné, že ušní šelest dosahoval až intenzity 55 dB, což pro srovnání odpovídá hluku běžné moderní pračky či myčky nádobí. Podle grafu byl postižený na levé ucho téměř hluchý (pokles o 85 db).

Vysvětlení Petra Švendy: Fialová křivka znázorňuje vzdušné vedení zvuku, žlutá kostní vedení, které se vyšetřuje pomocí kostního vibrátoru.

Další léčbou se podařilo nedoslýchavost i tinnitus výrazně snížit.

Pravděpodobné příčiny

autor: Arnošt Růžička
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek