Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Zadržený dech při vynoření

přivodil středně těžké barotrauma

autor: Zezula Miloš  (publikováno: 01.03.2001)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier

K události došlo 22.2.2001 při potápění v lehkém terénu kousek od stěny na Malém Lošinju, voda 11°C, viditelnost 15 m, bez proudů, na hladině střední vlny, slunečno, asi v 11:00.

Situace

Při ponoru byli přítomni dva UDI OWD bez zkušeností ve volné vodě a jeden vedoucí ponoru s dlouhodobou praxí. Po sestupu okolo lanka s bojkou do hloubky cca 10 m byla skupinka pohromadě a po pivotingu a kontrole výzbroje směřovala do větší hloubky. Na hraně stěny cca v 15 m a po provedení rekognoskace se všichni vraceli k boji. V hloubce cca 10 m jeden z nováčků neuhlídal vztlak svého BCD a jal se zvolna stoupat k hladině.

Na pokyny k sestupu do nižší úrovně reagoval napuštěním žaketu ??? namísto vypuštěním a zdali při výstupu dýchal je sporné – spíše se lze domnívat, že dech byl zadržen.

Na hladině nastal pochopitelný zmatek, panické chování a pravděpodobně nádech mořské vody. S pomocí partnerů byl potápěč dopraven na pevninu. Během cesty vykašlával načervenalé hleny a těžké dýchání se postupně upravovalo k normálu. Chrčení při nádechu (po dobu prvních cca 25  minut) bylo však slyšitelné i bez lékařských pomůcek a nás přítomné velmi zneklidňovalo.

Po příjezdu do ambulance byl napojen na kyslíkovou podporu a po vyšetření a rentgenu plic byl konstatován lehký edem – otok plic. Pacient již žertoval na účet lékařů a ženského personálu, který jej podroboval nutným vyšetřením - cévkou a infuzí.

Po konzultaci byl převezen z bezpečnostních důvodů ke specialistům v nemocnici v PULE. Odtud byl po dvou dnech pozorování propuštěn k návratu osobním autem zpět do ČR. Cestoval společně se zbytkem výpravy a zkušeným instruktorem. K dispozici měli propouštěcí dekret s nařízenou dietou a mírnou zátěží.

Dne 27.02.2001 se hlásí v klubu a já ho zdržuji, aby se hned nešel potápět do bazénu !!! On sám považuje příhodu za cennou, byť nepříjemnou zkušenost, ale jak je vidět, ostatním tato událost nahnala více strachu než zažil postižený.

Shrnutí

Osobně se domnívám, že příčinnou byl Jacket – křídlo s obrovským výtlakem, který byl nově ve vlastnictví potapěče a byl s ním pod vodou pouze jedenkrát a to v bazénu.

Při výuce i prodeji prosím zdůrazňujte novým uživatelům nadstandartní vztlak křídel a nutnost natrénování použití výpustných rychloventilů v kterékoliv poloze.

Chtěl bych touto formou poděkovat a vyslovit uznání těm, co nám byli podporou a varovat ostatní při doprovodu nováčků. A to i v případech, kdy mají natrénováno v bazénech mnohem více, než požadují standardy.

Projevilo se i pozitivum a cosi co potěší: většina přítomných pomáhala a chovala se racionálně, o hyenismu a zášti až jindy ...

autor: Zezula Miloš
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier