Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Mezi Aluxes

aneb co ukrývá Yucatán

autor: Daniel Hutňan  (publikováno: 29.02.2004)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek

V únoru 2004 se už po druhé skupina českých a slovenských speleopotápěčů vypravila na mexický poloostrov Yucatán, aby zde pokračovala v objevování fantastického království zaplavených jeskynních systémů.

Našim cílem bylo navázat na úspěch z roku 2003, kdy jsme v cenotu Cangrejo prozkoumali a zmapovali 1035 m nových prostor. Po úvodních komplikacích, které způsobilo agresivnější chování místních domorodců, kdy jsme dokonce museli čelit organizovanému ozbrojenému zabavení našeho vozidla, se nám ve spolupráci s našimi mexickými přáteli povedlo zařídit všechna potřebná povolení na průzkum v oblasti Chemuyil, asi 15 km od Tulumu.

První dny pobytu jsme věnovali hledání toho správného cenotu, který by se stal bránou do světa pod vápencovou deskou. Prozkoumali a zaznamenali jsme souřadnice osmnácti známých a dvou nových cenotů, udělali v nich předběžnou rekognoskaci a rozhodli se provést kontrolní ponory ve dvou z nich. Jak cenot Chu Muk Cho, tak Joolis už před námi navštívili potápěči Robbie Schmittner a LP. Robbie nás k cenotům dovedl a dal nám povolení k jejich zkoumání. Každý objevený cenot s vodící šňůrou je tabu pro ostatní potápěče. Právo na něj má objevitel a bez jeho souhlasu je průzkum hodnocen jako prasárna. Svou polohou, asi 500 m od polní cesty, pěkným okolím a po zkušebním ponoru i perspektivou dalšího pokračování se nám zalíbil Joolis. Do džungle jsme na vlastních zádech dopravili kompresor, centrálu, vybudovali kompletní zázemí pro čtyři lidi a začali s průzkumem.

Každý další ponor přinášel nově objevené metry chodeb s nádhernou výzdobou, ale i nepřekonatelné plazivky, které nám postupně uzavřely cestu jak po proudu směrem k pobřeží, tak i do vnitrozemí. To už jsme měli zmapováno 1200 m nových prostor. Denně jsme zadávali naměřené hodnoty hloubek, azimutů a vzdáleností do počítače a vznikala tak mozaika chodeb, která po přenesení do centrální mapy Chemuyilské oblasti zapadla do systému dalších známých centů v okolí: Chu Muk Cho, Polo, Hoyt. Naším cílem se teď stalo propojení všech cenotů v jeden celek. Nebyl to úkol lehký. Hoyt i Polo zkoumal Bil Philips, a to je Pan potápěč. Velkou měrou se podílí na objevech a mapování Ox Bel Ha, jeskynního systému, který má dnes 125 km. Je dokonce koordinátorem tohoto výzkumu. S Bilem jsme ve velmi dobrém vztahu a těšil se s námi z každého našeho úspěchu. Systematickým průzkumem všech odboček jsme nejdříve propojili Joolis a Chuk Mu Cho. Začali jsme poskakovat v tabulce nejdelších systémů na Yucatánu nahoru a naše údaje, dodané do centrály QRSS, znamenaly překonání hranice 300 mil objevených prostor v oblasti Riviera Maya. To nám ale nestačilo a po ohromném úsilí o překonání extrémních plazivek ze strany cenotů Polo a Hoyt jsme nakonec vytvořili společný systém pěti cenotů Joolis-Chuc Mu Cho-Polo-Hoyt a nově objevený Ta Tich. Fantastický úspěch, který vysoce hodnotily všechny místní potápěčské kapacity.

Rekapitulace

Účastníci akce: Zdeněk Motyčka, Radek Husák, Míla Dvořáček, Radek Jančar, Mišo Megela, Daniel Hutňan, Michal Skribuckij, Mariano Fuentes Silva
Počet uskutečněných ponorů: 56
Čas strávený pod vodou všemi potápěči: 10 600 min = 176,7 hod
Objeveno a zmapováno: 2405,9 m
Zmapováno dalších: 1172,8 m
Délka celého systému: 3578,7 m (21. místo v délce jeskyní na Yucatánu)
Maximální hloubka: 20.1 m

Použitá technika

2 x Alu80 s manifoldem LOLA (fantastická záležitost) Mirek nám připravil manifoldy, které neměly chybu. Nové kolečko na ventilu jsem použil jenom já, ale mohu vřele doporučit. Anti roll off skutečně funguje.
1 x stage Alu80
Křídlo DTD od Radka Husáka
HID 10W s kanystrem taky od Radka nám chtěl Bil Philips (a ten o tom něco ví) ukrást. Oproti jejich světýlkám svítilo jako rentgen.
Polosuchý neoprén 5 mm, (při 130 minutovém ponoru byla na dekompresi trochu zima).

Perličky

autor: Daniel Hutňan
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek