Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

My SCUBA Diary

Poslal dopisovatel Stran potápěčských

autor: Petr Malík

Elektronický potápěčský deníček v CZ a AN

My SCUBA Diary - tipy a triky

01.06.2019

Pár užitečných tipů pro uživatele My SCUBA Diary.
 

Instalace

My SCUBA Diary ke svému běhu vyžaduje Javu. 

Na platformě Windows budete pro stahování ponorů z potápěčského počítače potřebovat také nainstalovat Visual C++ 2010 Libraries
Všechny komponenty (Java, Visual C++ Libraries a My SCUBA Diary) musí být ve stejné architektuře (32-bit nebo 64-bit). 

Pokud například máte 64-bit Javu (což je dnes již standard) tak nainstalujte 64-bit Visual C++ a My SCUBA Diary
 

Aplikace

 • Při spuštění se zobrazí přihlašovací okno, kde můžete vytvořit nový uživatelský profil. Po prvním spuštění zde bude také demonstrační profil 'John Doe'. 
  Zaškrtnutím políčka 'Zapamatovat' nastavíte automatické přihlášení do profilu zvoleného uživatele při dalším spuštění programu. 
  Zpět do přihlašovacího okna se kdykoli dostanete z hlavního menu programu (Uživatel -> Přepnout uživatele). 
   

 • Pro stažení ponorů přímo z potápěčského počítače běžte do hlavního menu (Uživatel -> Import z počítače). 
  Pro import dat z profilu jiného uživatele nebo databáze Suunto Dive Manager běžte do menu (Uživatel -> Import). 
   

 • Po vybrání jednoho záznamu z logbooku se v pravém panelu zobrazí detailní informace o zvoleném ponoru. Pokud data obsahují profil ponoru zobrazí se i ten. 
  Při označení více záznamů naráz se zobrazí statistika z vybraných ponorů a trend SAC (spotřeba na hladině). 
  Aby ponor zobrazil hodnotu SAC musí obsahovat informaci o spotřebovaném tlaku a použité lahvi. 
   

 • Více ponorů naráz označíte při současném držení klávesy Shift nebo Ctrl. Všechny ponory v logbooku vyberete klávesovou zkratkou Ctrl+A. 
   

 • Nové položky do svých repositářů (lahve, plyny, lokality atd.) přidáte z menu 'Výbava'. 
  Tyto pak jednoduše přiřadíte k označeným ponorům (v logbooku musíte označit alespoň jeden ponor) vybráním položky a kliknutím na tlačítko 'Vybrat' v okně repositáře. 
  Zvolením '[žádný]' odstraníte aktuálně přiřazenou položku ze všech označených ponorů. 
  Pro hledání v položkách pište do pole 'Filtrovat repositář' v okně repositáře. 
  Změny vybrané položky (tlačítko Upravit) se ihned projeví na všech ponorech s touto položkou. 
  Odebráním položky z repositáře bude tato zároveň odstraněna ze všech ponorů. 
  Odebráním potápěčského počítače zároveň smažete všechny ponory asociované s tímto počítačem. 

My SCUBA Diary - Práce s repositáři 
Práce s repositáři (klikněte pro zvětšení)

 • Poznámky k ponoru pište do pole pod detaily ponoru v pravé panelu. Text se bude průběžně ukládat. 
  Na stejném panelu můžete ponor ohodnotit 1-3 hvězdičkami. Hodnocení odstraníte kliknutím na aktuální hodnotu. 
   

 • Vybrané ponory smažete stiskem klávesy 'Delete'. Všechny přiřazené položky (lahve, lokality atd.) budou ponechány v repositáři. 
   

 • Ponory se dají rychle prohledávat a filtrovat podle názvu psaním do pole pod seznamem ponorů ('Filtrovat ponory'). 
  Filtr může obsahovat následující speciální výrazy (příklad v metrických jednotkách): 

    +deco => jen dekompresní ponory 
    -deco => jen bez-dekompresní ponory 
    +/-30m => jen ponory pod/do 30m 
    +/-15min => jen ponory delší/kratší než 15min 
    +/-yyyy-mm => jen ponory po/před rok-měsíc 
    +/-10°C => jen ponory s teplotou na dně nad/pod 10°C 
    +/-2* => jen ponory s hodnocením vyšším/nižším než 2* 
 

 • Okno vyhledávání (Deník ponorů -> Hledat) umožňuje komplexnější vyhledávání. Odpovídající ponory budou v logbooku automaticky označeny. 
   

 • Chybějící údaje (např. spotřebovaný tlak) se u vybraného ponoru dají doplnit z menu (Deník ponorů -> Upravit ponor). 
  Můžete také vytvořit zbrusu nový záznam ponoru (Deník ponorů -> Přidat ponor). 
  Takto vytvořený ponor nebude zobrazovat profil. 
   

 • Nastavení (Aplikace -> Nastavení) se ukládá pro každého uživatele zvlášť. 
  Dají se například nastavit měrné jednotky, formát data a šablony pro tisk (Deník ponorů -> Tisk) a export do PDF (Deník ponorů -> Export do PDF).  
  My SCUBA Diary je předinstalovaný s jednou výchozí šablonou (HTML). Vy si na jejím základě můžete vytvořit neomezeně vlastních. 
   

 • Exportovaná data (Uživatel -> Export) z jednoho uživatelského profilu se dají importovat (Uživatel -> Import) do profilu jiného uživatele. 
  Import přenese jak ponory, tak repositáře [ke zkopírování repositářů (např. seznam lokalit) do profilu nového uživatele jednoduše importujte existující profil a vymaže přenesené ponory]. 
  Exportovaný profil se dá také obnovit z přihlašovacího okna. Obnovený profil bude mít stejné uživatelské jméno jako vyexportovaný soubor (.db). 
  Pokud profil se stejným uživatelským jménem již existuje bude tento kompletně nahrazen. 
   

 • Pro více informací navštivte nápovědu (Aplikace -> Nápověda). 

autor: Petr Malík