Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Střípky z teorie

Poslal dopisovatel Stran potápěčských

autor: Jiří Pokorný

Historie rekreačního potápění

03.11.2017

To co používáme dnes při potápění, nepřišlo na svět najednou. Za vším stálo, jako v jiných odvětvích, zdokonalování, objevy a mnohdy i smrtí vykoupené pokusy. Zde je stručný výčet chronologických událostí, které ovlivnily rekreační potápění, rozděleno podle kategorií. Tento článek si neklade za cíl poskytnout detailní a přesnou historickou časovou osu. Na to bylo třeba mnoho let studia mnoha materiálů.

Cílem je udělat si představu o období od druhé světové války z pohledu jednotlivých částí doposud používané výstroje a podobně potápěčských technik. Většina dostupných materiálů jde příliš do hloubky a snaží se najít nejzašší možný okamžik v historii a čtenář se tak může v množství informací ztratit. Pomocí zvolených kategorií jsem se pokusil zdůraznit především potapěčské techniky a postupy, neboť právě ty jsou zpravidla opomíjeny.

Výbava

 • 1878 - Dýchací přístroj s uzavřeným okruhem (Henry Fleuss)
 • 1914 - Moderní ploutve (Louis de Corlieu)
 • 1930 - Maska, ploutve a šnorchl - rybáři ve středozemním moři
 • 1930 - Suchý oblek "dry suit", který byl později v roce 1951 patentován (firma Pirelli)
 • 1930 - neoprenový materiál (firma DuPont)
 • 1930 - harpuna (Georges Beuchat)
 • 1933 - Celoobličejová maska (Yves le Prieur)
 • 1943 - Aqua-lung (Jacques-Yves Cousteau a Emile Gagnan)
 • 1943 - Skútr, diver propulsion vehicle (během druhé světové války)
 • 1951 - Rezervní ventil, později označovaný "J" ventil
 • 1956 - "Divers Down" červeno-bílá vlajka (Ted Nixon)
 • 1956 - Mokrý oblek (neopren) dostupný veřejnosti (University of California)
 • 1956 - první analogový počítač (De Sanctis a Alinari)
 • 1960 - tlakoměr, padesátá léta (manometr)
 • 1964 - legendární JetFins ploutve (Georges Beuchat)
 • 1969 - první známý vyráběný rebreater s elektronickým monitorováním (Walter Starke)
 • 1970 - Manifold (Tom Mount, Ike Ikehara a George Benjamin)
 • 1971 - stabilizační vesta - Jacket (firma Scubapro)
 • 1972 - decompression meter, analogový počítač (De Sanctis & Alinari, firma Scubapro)
 • 1983 - The Orca Edge (první komerčně vyráběný potapěčský počítač)

Techniky

 • 1908 - první známá dekompresní tabulka (John Scott Haldane)
 • 1924 - první manuál o potápění (Bureau of Construction and Repair)
 • 1950 - buddy systém, aneb nikdy neplavat sám (používal už Jacques-Yves Cousteau)
 • 1956 - dekompresní tabulky (US Navy)
 • 1965 - první algoritmus pro dekompresní počítač (US Navy)
 • 1965 - záložní regulátor, Octopus (Dave Woodward)
 • 1968 - pravidlo třetin (Sheck Exley)
 • 1970 - Dekomprení stage láhve (Sheck Exley)
 • 1976 - Vzorec pro dekompresi pomocí směsí (Professor Albert A. Bühlmann)
 • 1977 - Vodící šňůra v jeskyňích (Sheck Exley)
 • 1985 - Do it right, DIR (Jarrod Jablonski)
 • 1990 - Deep stops (Dr. Richard Pyle, devadesátá léta, publikován později DAN v roce 2004)

Kluby a školící agentury

 • 1953 - The British Sub-Aqua Club (BSAC)
 • 1954 - Al Tillman a Bev Morgan vytvořili první vzdělávací program v USA
 • 1955 - Los Angeles County program Tillman a Morgan první instruktorský certifikační program
 • 1958 - The Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS)
 • 1959 - YMCA první národní potapěčský certifikační program
 • 1960 - National Association of Underwater Instructors (NAUI)
 • 1966 - Professional Association of Diving Instructors (PADI)
 • 1970 - Scuba Schools International (SSI)
 • 1980 - Divers Alert Network is founded at Duke University (DAN)
 • 1985 - International Association of Nitrox and Technical Divers (IANTD)
 • 1994 - Technical Diving International (TDI)
 • 1998 - SCUBA Diving International (SDI)
 • 1998 - Global Underwater Explorers (GUE)
 • 2008 - Inner Space Explorers (ISE)
 • 2009 - Unified Team Diving (UTD)

Z jednotlivých časových okamžiků si můžeme všimnout, že první a druhá světová válka bohužel vedly, kromě jiných odvětví, k nastartování výzkumu i v oblasti potápění až do takové roviny, že se potápění dostalo do rukou široké veřejnosti. Nově vzniklý trh, přilákal komerční organizace, které převzaly snahu o vývoj nového vybavení, která pokračuje až do dnes (výkon a kapacita světel, potapěčské počítače a rebreater systémy). Šedesátá léta pak vedla k objevům díky průkopníkům v jeskynním potápění, kteří snahou o překonávání hloubkových rekordů a prozkoumávání míst, která člověk doposud nenavštívil, nastartovali proces sdílení zkušeností. Díky ztrátám na životech, které tyto pokusy znamenaly, byla vysoká motivace zavést školení a vypracovat bezepčnostní postupy. Můžeme jen poděkovat, že pro nás tito pionýři "našli cestu" a my po ní můžeme (a máme) bezpečně kráčet.

Použité zdroje

autor: Jiří Pokorný