Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Primorsko

Pozvánka k potápění, léto 2001

autor: Popová Monika  (publikováno: 24.06.2001)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek

Samotné Bulharsko je země s bohatou historií, krásnými horami a hlavně mořem, které přitahuje stále více turistů a v posledních letech i potápěčů. Černé moře je ve srovnání s ostatními poměrně malé a uzavřené. Celkový pohled Přesto se řadí mezi moře nejnebezpečnější. Při silných zimních bouřích se zdvihají obrovské vlny, které se staly osudné mnohým lodím jak dříve, tak i dnes. Odtud pochází jeho jméno - Černé. Voda je čistá a díky přítokům velkých řek málo slaná (1,6 - 1,8 %). Pobřeží je velmi různorodé a členité. Krásné písčité pláže jsou od sebe odděleny skalnatými útesy a výběžky.

Naše potápěčská základna se nachází v Primorsku, městečku ležícím 60 km jižně od Burgasu. V současnosti má okolo 5000 obyvatel. Tento počet se však přes letní sezónu mnohonásobně zvyšuje. Primorsko se nachází na poloostrově mezi zálivy Stamopolu (severní pláž) a Ďábelským zálivem (jižní pláž), kde bohaté dubové porosty pohoří Strndza sahají až k moři. Pro potápění jsou zde ideální podmínky, proto vám přiblížíme nejznámější lokality.

Nad ústím řeky Ropotamo se na kopci nacházejí rozvaliny trácké pevnosti Kaleto obývané od ranné doby železné. Její obyvatelé užívali ústí řeky jako přístav pro svoje lodě. Proto se zde ještě dnes nacházejí pod vodou kamenné kotvy z 2. pol. 2. tisíciletí př. n. l. a nejrůznější amfory (nebo jejich fragmenty) pocházející ze středomořských ostrovů (7. - 6. stol. př. n. l.). Dále na jih směrem k Primorsku je pobřeží skalnaté a velmi členitě rozdělené na malé zálivy. Od ústí Ropotama až k Primorsku se prostírá na ploše 110.000 ha přírodní rezervace Arkutino. Tato plocha je po souši prakticky nedostupná, porostlá hustým dubovým lesem plným jelenů, srn, daňků, divokých prasat a také šakalů. Výlet lodí a potápění v těchto místech je neopakovatelným zážitkem pro každého. Zde, v zálivu Paraskevi, v dávných dobách přepadal lodě pirát Vlčan Vojvoda. Přes zimu žil v dnešním Istanbulu, kde měl zvědy v sultánském paláci. Proto věděl o všech transportech zlata a cenností po vodě i po souši. Tím se z něho stal nejúspěšnější a nejbohatší pirát všech dob. Na sklonku svého života si povolal dvanáct nejlepších stavitelů z Benátek, aby mu vybudovali skrýš pro poklad. Po dokončení stavby všechny zavraždil, aby nikdo nevyzradil jeho tajemství. Pohřbil je na místě nazvaném choro (tanec v kruhu), které bylo objeveno archeology. Ale bájný poklad se v těchto místech skrývá dodnes nenalezen.

Pod převisem

Pod vodou je v hloubce do 15 m bohatý porost slávek, kde hledají úkryt krabi, mořské jehly, koníci a nejrůznější malé ryby. O něco hlouběji se běžně setkáváme (nejčastěji v jarních měsících) s platýzi, rejnoky ostnitými, žraloky černomořskými, ropušnicemi, hlaváči... Také je zde hojný výskyt dravých mušlí rapana, které se živí slávkami.

Od zálivu Paraskevi se dostaneme k výběžku Maslen nos (Zechtinborun). Z jedné strany ho tvoří skalnaté útesy čnící 50 m nad hladinu a pod vodou strmě padají do hloubky okolo 30 m. Jsou zde překrásné fjordy a jeskyně, kde žil vzácný tuleň mnich. Výběžek se stal osudný mnoha lodím plujícím v době zimních bouří v jeho blízkosti . Ztroskotala zde v prosinci 1898 loď Aglaj Valjanu, v lednu 1901 loď naložená dřevem, též roku 1901 ruský parník Císařovna... Pro potápění je nejzajímavější částečně zachovalý vrak francouzské lodi Zak Fersene. Roku 1929 v mlze narazila na břeh v zálivu Paraskevi a potopila se. Slávkami obrostlý vrak je v hloubce 18 až 25 m.

Na závětrné straně Maslen nosu, využívané jako úkryt lodí v bouřích, byl dříve také antický přistav. Zde roku 1961 bulharský profesor Ivan Galubov, průkopník bulharské podmořské archeologie, vyzvedl ze dna stovky zachovalých antických amfor.

Vstup do vody

Od Primorska na jih je Kiten - mys Ordoviza, také bývalý antický přístav. V létě 2000 zde pracovala americká skupina archeologů na potopeném vraku. Dno je poseto fragmenty amfor.

Dvě míle jižně odtud na otevřeném moři je útes Marmaljata, skrytý pouze 40 cm pod hladinou. Také on se stal osudný mnoha lodím. Na dně je k vidění spousta středověkých kotev nejrůznějších velikostí.

Při většině našich výjezdů nás doprovázejí veselí a zvědaví delfíni, kteří brzy ráno připlouvají až k samé pláži. Jsme přesvědčeni, ze Černé moře má co nabídnout každému potápěči a z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, ze kdo se zde potápěl, tato místa si zamiloval a rád se sem vrací.

Smaragdově zelená voda

Nemůžeme ale opomenout další výjimečnou atraktivitu, kterou poskytuje zdejší příroda. Plavba na raftovém člunu po řece Ropotamo. Je to naprosto neopakovatelný zážitek. Plujeme líně tekoucí vodou obklopeni tichem nedotčené subtropické přírody. Břehy lemují staré duby obrostlé liánami a my se ocitáme v zeleném tunelu. V řece vidíme vodní želvy, hady a setkáváme se s pelikány a volavkami lovícími ryby. U břehu, hlavně v podvečer, pijí vodu jeleni, srny, ale i lišky, šakali a další divoká zvířata. Člověk má pocit, jakoby se zastavil čas.

Bulharsko je pro České návštěvníky zemí oblíbenou a cenově dostupnou. V restauracích se chutně a kvalitně najíte stejně, a někde i levněji, než u nás. Ubytování 1. kategorie na velmi dobré úrovni se pohybuje v sezóně mezi 10 - 12 DM na lůžko. Pokud se rozhodnete nás navštívit, doporučujeme jarní a podzimní měsíce. Voda je studenější, tím je lepší viditelnost a více živočichů. V plné sezóně (konec července, srpen) jsme značně zaneprázdněni turisty (discovery scuba diding). Tímto Vás srdečně všechny zveme. Přijeďte se podívat.

autor: Popová Monika
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek