Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Estonia expedition 2000

proč ztroskotala Estonia?

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 20.12.2000)

Trajekt Estonia ztroskotal v roce 1994, smrt v něm nalezlo 852 lidí. Podle oficiální zprávy švédské vyšetřovací komise došlo vinou špatné údržby na rozbouřeném moři k otevření předního hledí. Otvorem, kterým normálně proudí automobily, proudily tuny vody.

Grid-tech team

Dne 16.12.2000 se na plzeňské radnici uskutečnila přednáška Mario Weidnera a jeho teamu Grid-Tech Divers o expedici na vrak lodi.

Skupina potápěčů byla přizvána americkými partnery, aby pomohla odhalit, jak to bylo ve skutečnosti. Okolo ztroskotání lodi je totiž příliš mnoho nejasného. Proč byl videozáznam z oficiálního vyšetřování sestříhán tak, aby neukazoval některé části lodi? Proč chtěla švédská vláda zasypat vrak lodi pískem a štěrkem?

Vraťme se však ještě k průběhu ztroskotání. Podle expertů by po zaplavení car decku nedošlo k potopení, ale 160 m dlouhá loď by se převrátila. Vzduch z kapes vytvořených převráceným trupem by unikal ještě asi dalších šest hodin, teprve potom by šel vrak ke dnu. Ve skutečnosti se celé drama odehrálo za 12 minut. Někteří zachránění vypověděli, že voda pronikala i ze spodních prostor. Kdyby byly pod čarou ponoru další otvory, vzduch by jimi po převrácení unikl velmi rychle.

Estonia

Podivné věci se děly i po ukončení záchranné akce. Ze stovky zachráněných zmizelo beze stop několik důležitých svědků. Druhý kapitán, který v kritickém okamžiku řídil loď, byl spatřen, jak i s šéftechnikem a dvěma barovými tanečnicemi opouští záchranný člun a nastupuje na záchrannou loď. Po obou mužích jako kdyby se zem slehla. Tanečnice, sestry, byly dokonce i na seznamech zachráněných. Jejich matka však marně čekala na jejich předem avizovaný přílet domů. Další technik z lodi byl prohlášen za nesvéprávného a zavřen do psychiatrické léčebny. Jeho výpověď, rozcházející se s oficiální verzí, tím byla zpochybněna.

Příjezd expedice do oblasti, ve které leží vrak Estonie, byl doprovázen podivným chováním navigačních přístrojů. Na místě byli očekáváni několika loděmi švédské a finské pobřežní stráže, nad hlavou přelétala letadla a vrtulníky. Zahlédnuta byla ponorka. To vše v mezinárodních vodách. Díky zkušenostem však byl i s pomocí zbylých, nerušených přístrojů brzy nalezen trup ztroskotané lodi. Kapitán expedičního plavidla pozval švédského a finského velitele na palubu. Přišli, ale pouze oznámili, že jestliže kdokoli z členů expedice vstoupí na švédské území či do švédských teritoriálních vod, bude zatčen. V prvním kole expedice zvítězila - potápěčskému průzkumu nikdo silou bránit nebude.

Potápěči uskutečnili řadu ponorů do hloubek 78 až 90 metrů. Součástí standardní výstroje byly dvě 18 l láhve s trimixem (10% kyslíku, 52% helia), jedna 12 l postupová láhev s nitroxem (40% kyslíku) a jedna s čistým kyslíkem. Malá lahvička s argonem pro plnění suchého obleku, kontejner s akumulátory pro elektricky vyhřívaný podoblek. Další kontejner s akumulátory pro nezbytná světla. Čas na dně 20 až 28 minut. A potom vždy několik hodin trvající výstup.

Otvor pod čarou ponoru

Byly nalezeny otvory, které podle britských expertů nemohly být způsobeny jinak, než explozí. Na fotografiích a videu jsou vidět desítky centimetrů velké otvory v 2 cm silném plechu, s okraji vyhnutými ven. Uvnitř přitom nebyl žádný předmět, který by byl schopen takové poškození způsobit mechanicky. Dalším zajímavým objevem byl čerstvě nasypaný písek, nedokonale překrývající jeden z otvorů, nalézajících se pod čarou ponoru. Zakrytí se ale nepodařilo na 100%, kamera podmořského robota otvor odhalila. Švédská oficiální místa záznam vysvětlila jako hru světel a stínů. Všichni v sále jsme záznam z kamery viděli - stíny se obvykle pohybují s pohybem světla, ale tento obraz otvoru zůstával na místě, i když se se změnou úhlu osvětlení pohybovaly stíny okolo něj. Leda, že by někdo otvor na trup věrně namaloval. A potom se jej snažil zakrýt.

Oproti oficiální hypotéze staví účastníci expedice na základě svých zjištění jinou - největší námořní katastrofa od druhé světové války nebyla způsobena zanedbanou údržbou, ale třemi explozemi poškozujícími trup a jednou v oblasti čerpadel. Podle dalších spekulací mohlo spíš než o teroristický útok jít o zabránění transportu vojenského kontrabandu z Ruska do Švédska. Zahynulo 852 lidí...

Expedice splnila plánované cíle. Natočila kvalitní videozáznam (ten z oficiálního vyšetřování byl natočen patrně záměrně velmi nekvalitně), důkladně prozkoumala kritická místa vraku. Za pomoci řezací soupravy odebrala rozměrné vzorky pro metalurgický rozbor. Dále do vnitřních prostor lodi potápěči nevstoupili. Pro splnění cílů expedice nebylo třeba rušit klid posledního odpočinku sedmi set pasažérů, kteří tam někde uvnitř stále jsou.

Za perfektně připravenou prezentaci je třeba poděkovat Mario Weidnerovi a Jindřichu Böhmovi, za poskytnutí zasedacího sálu radnici města Plzně, za hojnou návštěvu asi stovce českých, moravských a dokonce i slovenských potápěčů. Uvedený videozáznam měl dnes v Plzni veřejnou premiéru. Zítra půjde v německé televizi. Snad dostane vyšetřování nový impuls.

autor: Sládek Tomáš