Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Společnost pro historii potápění ČR

Historical Diving Society Czech Republic

autor: Silvestr Pěkník  (publikováno: 14.12.2008)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek

V sobotu 13. prosince v poledne proběhla v pražské restauraci Na kovárně ustavující Valná hromada Společnosti, která si klade nelehký cíl mapovat, uchovat a dále rozvíjet bohatou historii českého a slovenského potápění.

Valnou hromadu svolal přípravný výbor Společnosti ve složení Petr Katz, Oldřich Lukš, Josef Dvořáček (Ostrava), Jiří Trpík a Jan Eisenmann.

Valné hromady se zúčastnilo 44 zakládajících členů a několik hostů. Už při prvním letmém pohledu do sálu bylo zřejmé, ze přišla většina těch, kteří stáli u zrodu potápění v Československu od 50. a 60. let 20. století.

Hlasování na zakládající valné hromadě HDS
Hlasování na zakládající valné hromadě HDS

Dálnopisem se omluvil člen přípravného výboru Petr Katz, který musel doma chytat uprchlého křečka a nestihl letadlo. V sále bylo i mnoho mladších i docela mladých tváří, takže snad nevymřeme.

Jednání zahájil Jirka Trpík, přivítal přítomné, omluvil nepřítomné, seznámil členy Společnosti s průběhem přípravných prací, registrací u Ministerstva vnitra, zpracovanými stanovami, a dalšími dokumenty nutnými pro hladký průběh ustavující Valné hromady.

Valná hromada zvolila výbor společnosti ve složení: Jiří Trpík, Josef Dvořáček, Emil Zápeca, Jan Eisenmann a Oldřich Lukš. Výbor za předsedu Společnosti zvolil Jiřího Trpíka. Dále byla zvolena revizní komise ve složení Radovan Šourek, František Binder a Radek Skramoušský.

Další část diskuse se týkala způsobu přijímaní členů a výše členských příspěvků. Jsme v Čechách, profesor Parkinson je u nás velmi populární, takže tento bod byl diskutován velmi bouřlivě. Závěr: byl schválen vstupní příspěvek ve výši 500 Kč a roční příspěvek rovněž ve výši 500 Kč.

Posledním velmi dlouze probíraným bodem byl rámcový návrh činnosti na rok 2009, v podstatě se diskutovalo o návrhu činnosti Společnosti obecně. Zde bylo probráno mnoho příspěvků, námětů a připomínek, souhrnný návrh bude zveřejněn v zápisu. V blízké budoucnosti budou vytvořeny webové stránky HDS ČR. Informace o činnosti budou přinášet i Strany potápěčské a časopis Nová vodní revue - Dobrá voda.

Založením HDS ČR jsme se zařadili do stále rostoucí rodiny států, ve kterých už pracují společnosti HDS, států které mají zájem na uchování své historie v tomto specifickém oboru.

Společnost je založena, jsou první členové, máme předsedu (dobrého) a co bude dále zaleží jen na nás. Jestli má být Společnost aktivní a životaschopná, musí pro to každý z jejích členů něco dělat.

autor: Silvestr Pěkník
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek