Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Společnost přátel historie potápění

Historical Diving Society CZ

autor: Silvestr Pěkník  (publikováno: 31.01.2008)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek

Na nedávném setkání instruktorů jsme otevřeli otázku založení Společnosti přátel historie potápění, neziskové organizace sdružující zájemce o vývoj potápění, potápěčské techniky, potápěčské činnosti a lidí kteří to vše u nás vymýšleli a často s potápěním spojili celý svůj život.

Potápění ve své moderní formě je v České republice staré jen několik desítek let. Dostává se do fáze, kdy ti opravdu první průkopníci a pamětníci pomalu odcházejí, jejich často nenahraditelné písemné, fotografické, filmové materiály se ztrácejí, stejně jako jejich soukromé sbírky staré a unikátní potápěčské techniky.

Chtěl bych tímto otevřít diskusi o založení Společnosti, která by se snažila uchovat alespoň něco z historie potápění u nás, uchovat a seznamovat s historií potápění nejen mladší potápěče, ale i veřejnost. Vzory podobných společností máme v okolních zemích, v mnoha moderních státech už existují a pracují HDS - Historical Diving Society, takže mezinárodní název a rámcový program je v podstatě určen.

Vše další záleží na nás, na skupině lidí kteří budou ochotni této myšlence věnovat určitou energii a čas. Bude třeba určitá práce, založit a registrovat společnost, najít několik nadšenců ochotných pracovat ve vedení, utlumit vzájemné spory, navrhnout rozumný program a rozsah činnosti, apod. Ale věřím že se po nějaké době Společnost v České republice povede rozjet.

Vyzývám proto všechny zájemce k diskusi na dané téma, určitě se vynoří celá řada problémů o kterých zatím ani netušíme že existují, ale je třeba se pokusit.

Moje zatím nesouvislá myšlenka na další vývoj: po nějaké době tříbení názorů, pokud dojdeme ke shodě o potřebě založení HDS, se pokusíme svolat zakládající schůzku. A potom uvidíme.

autor: Silvestr Pěkník
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek