Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

SČP uzavřel kauzu Král

Praha, 23. ledna 2002

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 25.01.2002)

Presidium Svazu českých potápěčů s okamžitou platností ukončilo platnost instruktorského oprávnění panu Zdenku Královi a zrušilo mu členství ve Svazu.

Zdeněk Král byl na zasedání presidia SČP dne 3.6.2000 obviněn z provádění výcviku v rozporu s výcvikovými směrnicemi. Na základě tohoto obvinění mu byla do vyšetření celé věci pozastavena instruktorská činnost. V létě roku 2000 se sešlo mimořádné zasedání výcvikové komise a následně mimořádné zasedání presidia SČP. Král se hájil především tím, že výcvik probíhal v systému UDI a nikoli CMAS, takže se na něj nevztahovaly výcvikové směrnice svazu. Jelikož se podle mínění většiny nepodařilo nade vší pochybnost vyvrátit tuto obhajobu a tak prokázat obvinění, bylo další řízení pro nedostatek důkazů zastaveno a instruktorská činnost byla Královi obnovena.

Král podal následně trestní oznámení pro pomluvu na člena presidia SČP Františka Pudila, který vznesl původní obvinění. Policejní vyšetřovatel vyslechl v této věci řadu svědků. "Frekventanti kursu uvedli, že výcvik dělali pod systémem CMAS a nebylo jim známo, že by měli výcvik absolvovat v systému UDI. To se dozvěděli až poté, co obdrželi průkaz," říká policejní vyšetřovatel v usnesení, kterým zastavil trestní stíhání obviněného Pudila. "Potápěči, kteří pomáhali Královi ve výcviku, v převážné většině potvrdili skutečnost, že Král nebyl přítomen ponorům."

Po prostudování dalších informací došla revizní komise SČP k závěru, že se díky práci policejního vyšetřovatele podařilo prokázat hrubé porušení VS a tak podle bodu 3.1.5. VS navrhla ukončení platnosti instruktorského oprávnění. Jelikož chování pana Zdenka Krále bylo v rozpory s povinností chránit zájmy SČP, která je dle stanov uložena každému členovi, navrhla revizní komise dále zrušení členství v SČP. Presidium oba tyto návrhy schválilo velkou většinou hlasů.

autor: Sládek Tomáš