Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Robot v podzemí

zásah potápěčů RBZS Ostrava na jámě ČSA - Nové pole

autor: Provázek Jaroslav  (publikováno: 21.03.2001)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek

V měsíci březnu jsme byli požádáni vedením Dolu ČSA v Karviné o posouzení možnosti kontroly jámového stvolu jámy ČSA - Nové pole. Jáma se nachází na území průmyslové zóny na okraji města Karviné, v části nazývané Staré město. Byla hloubena v období červenec 1990 až březen 1991 na koncovou hloubku 99,8 m a má průměr 8,5 m. V současné době je celá zatopena povrchovou vodou.

foto
Robot Minirover MK-II

Na základě žádosti byl po důkladné prohlídce místa zpracován příkaz k provedení plánovaného nehavarijního zásahu báňských záchranářů - potápěčů k provedení průzkumu pomocí potápěčského robota MINIROVER MK-II COLOMBO, který je v našem vybavení. Museli jsme však zpracovat i variantu pro nasazení potápěčů, pro případné uvolnění robota. Dosavadní maximální hloubka nasazení uvedeného zařízení byla 60 m. V záloze byla připravena i varianta pro potápěčský zásah do hloubky až 90 m.

Robot Minirover MK-II (výrobce firma Benthos-USA) je dálkově ovládané zařízení, sloužící k provádění záznamů z revizí, průzkumů, vyhledávání pod vodní hladinou do hloubky 150 m případně i větší, dle použitého ovládacího kabelu. Zařízení je vybaveno kamerou s vysokou rozlišovací schopností a vlastním osvětlením s regulovatelnou intenzitou. Práci robota lze sledovat na povrchovém monitoru a současně pořizovat záznam na videozařízení.

foto
Povrchová základna v zásahovém vozidle

Dne 8.3. letošního roku jsme vyjeli na uvedenou lokalitu. Na povrchu jsme zřídili základnu pro zásah. Vzhledem k tomu, že jsme pracovali tzv. na zelené louce, byla součástí našeho vybavení rovněž elektrocentrála pro zabezpečení přívodu energie do ovládání robota. Po instalaci lezecké techniky, kalibraci robota a odzkoušení všech jeho funkcí jsme spustili robota na hladinu 3 m pod úrovní terénu a zahájili průzkum jámy s pořizováním záznamu na video.

A pak se stalo to, čeho jsme se obávali. V hloubce cca 6 m narazil robot na zbytky ochranného povalu a došlo k zachycení vodícího kabelu. Naštěstí jsme byli na tuto možnost připraveni. Neprodleně byl zpracován plán ponoru, včetně kompletace potápěčské a lezecké techniky.

foto
Potápěč při sestupu k vodní hladině

Potápěč v suchém obleku VIKING a přístroji MODULAR byl spuštěn lezeckou technikou na vodní hladinu. Následně se ponořil do hloubky 4-6m a zde provedl průzkum jámového stvolu za dodržení všech zásad bezpečnosti při potápění ve vertikálních důlních dílech. Potvrdil, že vodící kabel robota je zachycen o zbytky ochranného povalu tvořeného dřevěnými fošnami délky 3 až 5 m. Bylo rozhodnuto o jeho částečném rozebrání, tak, aby bylo možno pokračovat v průzkumu, aniž by hrozilo další zachycení vodícího kabelu robota. Pomocí lezecké techniky jsme zahájili práce, se zajištěním maximální bezpečnosti pro zasahujícího potápěče pod hladinou. Ten prováděl postupnou demontáž dřevěných fošen, jež tvořily ochranný poval. Po hodině práce bylo vytaženo na povrch 5 fošen a uvolněn vodící kabel robota. Po celou dobu byl na povrchu připraven záložní potápěč. Velmi se nám osvědčily tzv. suché rukavice, jež jsme zkompletovali na základě poznatků našich kolegů ze skupiny technických potápěčů IANTD.

foto
Demontáž části dřevěného povalu

Nyní jsme mohli pokračovat v kontrole jámového stvolu. Dle plánu bylo dosaženo koncové hloubky 95 m. Dno tvořil nános sedimentu, jež značně snižoval viditelnost. Poté jsme zahájili výstup robota na hladinu. Všichni zúčastnění si oddechli, když se náš robot konečně objevil na hladině.

Zásah důkladně prověřil připravenost techniky i lidí reagovat na konkrétní složité situace, jež vyvstávají v podobných složitých zásazích, zejména pod vodní hladinou v důlních podmínkách.


autor: Provázek Jaroslav
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek