Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Setkání potápěčských lékařů

Holetín 19. - 20. října 2007

autor: Pudil Radek, Pavel Macura  (publikováno: 04.12.2007)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier

Celkem již šestý ročník semináře potápěčské medicíny proběhl druhý říjnový víkend v prostorách chaty výcvikového střediska Klubu sportovního potápění C21. Setkání se účastnily necelé dvě desítky lékařů-potápěčů a zájemců o potápěčskou medicínu. Zatímco pátek odpoledne a večer byl zaměřen společensky (příjezd účastníků, ubytování, večerní posezení), od ranního hodin soboty již probíhal odborný program formou přednášek.

MUDr. Pavel Macura (Ordinace hyperbarické medicíny a potápění) se v přednášce Astma bronchiale zaměřil na možnosti posuzování zdravotního stavu nemocných s tímto onemocněním ve vztahu k potápění.

MUDr. Miroslav Šercl (Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové) se věnoval zobrazovacím možnostem radiologie v diagnostice poškození způsobených potápěním.

MUDr. Radek Pudil (I.interní klinika LF UK a FN Hradec Králové) se v přednášce "Kardiovaskulární systém a potápění" zaměřil na jednotlivá onemocnění kardiovaskulárního systému a jejich vztah k potápění. Věnoval se především problematice nejčastějších onemocnění a jejich vztahu k potápění.

MUDr. Vilma Vaňurová otevřela diskusi na téma potápěčova lékárnička - téma velmi důležité nejenom pro lékařskou, ale především pro potápěčskou veřejnost. Vzhledem k cestování, které s sebou přináší potápění a ne vždy dosažitelné možnosti kvalitního ošetření v závislosti na různých lokalitách a zemích je toto téma velmi diskutované. S nějakým doporučením se snad již brzy seznámíte na Stranách potápěčských.

Po obědě pokračovala odborná část programu sdělením MUDr.Arnošta Růžičky, který se zabýval rozborem potápěčských nehod.

Pozdní odpoledne a večer byl vyhrazen přednášce Dr. Luďka Šefce s názvem "Nebezpeční tvorové v moři". Přednáška s bohatou obrazovou dokumentací sledovala tři cíle - poznání živočicha (rostliny), upozornění na možná poškození ve styku s ním a alespoň orientačně terapie.

I přes relativní nepřízeň počasí využili účastníci semináře možnosti potápění v lomu výcvikového střediska nabízející, kromě nějaké sladkovodní fauny, především obří keson.

O zajištění pohody a především o výtečnou kuchyni se jako každý rok postarali manželé Mirek a Alena Studýnkovi, bez nichž by seminář nemohl proběhnout v takové pohodě. Odbornými garanty akce byla 1.interní klinika LF UK a FN Hradec Králové, seminář byl významně podpořen Národní kanceláří DAN Europe Česko, Svazem potápěčů České republiky a Asociací profesních potápěčů ČR.

Co zbývá dodat? Potápěčská medicína se stává atraktivní a především (vzhledem k rozrůstající se potápěčské komunitě) velmi praktickou oblastí soudobé medicíny.

MUDr. Radek Pudil PhD., MUDr. Pavel Macura

autor: Pudil Radek, Pavel Macura
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier