Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Setkání potápěčských lékařů

Holetín 25. - 26. října 2008

autor: Pudil Radek, Pavel Macura  (publikováno: 27.11.2008)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier

Jako již tradičně, patřil jeden z hezkých říjnových víkendů v předhůří Žďárských vrchů na Holetíně na chatě a v lomu základny Klubu sportovních potápěčů C-21 semináři potápěčské medicíny, který se konal letos již po sedmé. Tento ročník proběhl pod záštitou Asociace profesních potápěčů a Lékařské komise Svazu potápěčů České republiky, jeho odbornými garanty byly I. interní klinika a Radiologická klinika Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Odborný program byl určen pro lékaře zabývající se zdravotní problematikou sportovního i profesního potápění. Velmi příjemným bylo zjištění, že mezi všemi účastníky nebyl nikdo, kdo by se aktivně nepotápěl!

Úvodní přednáška pana Miloslava Hatáka z Potápěčské stanice v.o.s. byla věnována problematice profesního potápění. Šlo o přehlednou přednášku doplněnou bohatou obrazovou dokumentací různých akcí společnosti, které se konají za všech podmínek a to nejen povětrnostních, teploty či viditelnosti ve vodě, ale také i v různých prostředích. Pro nás bylo cenné především poznání řady odlišností a specifik, kterým se pracovní potápění liší od běžného sportovního či technického potápění. Přednáška byla komentována řadou poznámek MUDr. P. Macury, který má ve svém popisu práce péči o profesionální potápěče.

MUDr. Pavel Macura pak pokračoval sdělením, ve kterém rozebral příčiny potápěčských nehod z databáze organizace DAN (Divers Alert Network). Spektrum těchto nehod je různorodé: vychází často z chyby potápěče, vzájemné komunikace, plánování ponoru, přecenění sil či zkušeností a dalších, přičemž na počátku stojí velmi často jen malá chyba či událost, na kterou se řetězí pak závažnější a tyto mohou ústit ve fatální konec. Statistiky rozboru příčin potápěčských nehod ukazují především na nutnost správného výcviku s dokonalým používáním potápěčské výstroje a udržování si fyzické kondice a potápěčských zkušeností po celou dobu aktivní potápěčské kariéry.

MUDr. Štěpán Novotný (Oddělení potápěčské a hyperbarické medicíny, HBOX Kladno) se ve svém sdělení věnoval lékařskému rozboru potápěčské nehody v Attersee. V dalším sdělení se věnoval problematice užití barokomory v terapii potápěčských nehod, které se staly a na jejichž terapii se sám podílel.

Primář MUDr. Miroslav Šercl (Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové) se věnoval možnostem radiologie v diagnostice potápěčských nehod. Jeho přednáška byla jako obvykle velmi poutavě provázena obrazovou dokumentací vyšetření počítačové tomografie či nukleární magnetické rezonance.

MUDr. Radek Pudil, PhD (I.interní klinika LF UK a FN Hradec Králové) se v přehledné přednášce věnoval problematice edému plic vzniklého v souvislosti s potápěním. Jde o vážný stav, který se sice může vyskytnout i u některých mladých a relativně zdravých lidí. Ukazuje se však, že rozbor anamnézy či další vyšetření mohou odhalit příčiny, které ke vzniku stavu predisponují. V přednášce se věnoval diagnostice stavu a možnostem předlékařské i lékařské pomoci.

Problematice fyziologie nádechového potápění - freedivingu se věnoval Dr. Luděk Šefc, CSc. (Ústav patologické fyziologie, 1.LF UK, Praha). Připomněl historický vývoj freedivingu a poté se podrobně věnoval fyziologickým procesům, které freediving provázejí a umožňují dobře trénovaným sportovcům si užít i relativně delší časové úseky pod vodní hladinou.

Zdravotní problematice technického potápění a novinkám v kardiopulmonální resuscitaci se věnoval ve svých sděleních MUDr. Arnošt Růžička (Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Znojmo). Podrobně rozebral základní odlišnosti, kterými se technické potápění liší od běžných sportovně rekreačních aktivit, dále se věnoval některým patologickým stavům, které s sebou technické potápění přináší. Společně jsme pak diskutovali novinky v kardiopulmonální resuscitaci roku 2008.

Semináře se zúčastnil úctyhodný počet více než dvaceti lékařů a přítomni byli i někteří hosté - p. Miloslav Haták (Potápěčská stanice v.o.s.), Ing. Zdeněk Šraier (Strany potápěčské) a další.

Vynikající logistické zabezpečení včetně výtečné kuchyně se starali členové klubu sportovních potápěčů C-21 (Dr. Hana Macurová, Dr. Jiří Reitinger, kuchyně - Josef Velich a manželé Studýnkovi).

Celkově byl seminář hodnocen velmi kladně, o čemž svědčí plná účast na přednáškách a jejich diskusích, které probíhaly do pozdních nočních hodin. Řada účastníků vydržela až do neděle, kdy po ukončení odborného programu využila možnosti se potápět v klubovém lomu, který kromě známého kesonu, zbytků těžební techniky, spadaných stromů, "pokladničky" s řadou pokladů nabízel i relativně čistou vodu a několik živých tvorů, jejichž domovem je Neptunova říše. Celý seminář i potápění proběhly ve velmi pohodové atmosféře, navíc říjnové počasí přálo nám všem a nebývá se těšit na příští ročník.

MUDr. Radek Pudil PhD., MUDr. Pavel Macura

autor: Pudil Radek, Pavel Macura
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier