Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Setkání potápěčských lékařů

Holetín 26.-28. dubna 2002

autor: Pavel Macura  (publikováno: 01.05.2002)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier

Výcviková základna v Holetíně Ve dnech 26.-28. dubna 2002 se ve spolupráci Lékařské komise Svazu potápěčů ČR, Sdružení podnikatelů, školitelů a pracovníků v komerčním potápění a Klubu sportovních potápěčů C21 v Hradci Králové konalo v nádherném prostředí výcvikového střediska v Holetíně setkání potápěčských lékařů. Tématem setkání byly aktuální otázky ve zdravotnickém zabezpečení rekreačních a profesních potápěčů.Jednání se účastnilo 12 lékařů, kteří mají zkušenosti s touto problematikou a kteří jsou v případě potřeby i odbornými konzultanty, jak pro lékaře jiných oborů, tak a to zejména pro potápěče a potápěčské instruktory.

(Pozn. seznam těchto lékařů i s kontaktními údaji je k dispozici na sekretariátu SČP a autora).

Byla diskutována problematika dekompresních komoru z pohledu potenciálního využití potápěči, akualizovaný seznam barokomor podle charakteristik DANu je v platný a je základem při vyhledání nejbližšího léčebného barocentra. MUDr.Pavel Macura seznámil přítomné s organizací léčby potápěčských nehod v Chorvatsku, kde jsou navázány osobní kontakty s dvěmi centry hyperbarické terapie a to s prof. Nadanem Petri z Institutu námořní medicíny ve Splitu a s Oxy centrem v Pule. Tato střediska jsou navázána na letecké spojení prakticky s celým pobřežím Jadranu s časovým radiusem pro helikoptéru Mi-8 při rychlosti 180 km/hod do maximálně 110 minut s průměrem kolem jedné hodiny. Tzv. "novinářská čísla" o desítkách mrtvých potápěčů z ČR za rok jsou rozhodně nepravdivá. Odhad fatálních nehod potápěčů za rok je kolem 3-4. Jde skutečně jen o odhad, který se velmi pravděpodobně blíží realitě posledních let, jak shodně konstatovali účastníci semináře. Povinná statistika potápěčských nehod v ČR neexistuje. Mimořádné příhody při potápění na formuláři SČP jsou hlášeny vyjímečně. V poslední době převládá trend seznamovat s nehodami prostřednictvím mailů a internetových konferencí a webových stránek.

Přednáška MUDr. Štěpán Novotný seznámil přítomné se svojí praxí s potápěčskými nehodami, které léčil v privátní barokomoře HBOx v Kladně a o své spolupráci s hasičským záchranným sborem.Toto pracoviště lze jednoznačně doporučit v případě indikace hyperbarické terapie.

Kardiolog MUDr. Radek Pudil z Hradce Králové ve své přednášce seznámil přítomné s problematikou otevřeného foramen ovale (i po narození přetrvávající komunikaci septa = přepážky srdečních síní, latinky foramen ovale patent) z hlediska kardiloga a potápěče. Septum se fyziologicky po narození uzavírá, u části populace však tato komunikace zůstává trvale s různou mírou hemodynamické závažnosti. Běžně se každý adept potápění nebo potápěč tímto směrem nevyšetřuje, v případě abnormalit ekg a poslechového nálezu na srdci je třeba na toto onemocnění myslet a konzultovat specialistu, kardiologa. Při tlakových změnách, ke kterým dochází při potápění (např. i Valsavův manévr) může dojít k obrácení toku krve, tak i "obejití a zkratování" malého plicního oběhu event. bublinkami plynu s následným rozvojem příslušné symtomatologie.

Účastnící semináře konstatovali, že zdravotní zabezpečení rekreačních potápěčů praktiky a lékaři znalými problematiky potápění je na slušné úrovni. Platí doporučení nechat si periodicky tzn. jedenkrát ročně kontrolovat svůj zdravotní stav a samozřejmě pro frekventanty potápěčského výcviku je před zahájením výcviku povinné vstupní vyšetření u registrujícího lékaře. Rozsah vyšetření je ponechán u rekreačních potápěčů na zvážení praktika a v případě nejistoty se doporučuje konzultovat specialistu. Platnost lékařské prohlídky je jeden rok.

Problematické svým způsobem zůstává zdravotnické zabezpečení profesních potápěčů, protože orgány hygieny vyžadují nesplnitelné požadavky jak, pro závodního lékaře , tak i pro provozovatele - přítomnost lékaře na pracovišti, test s kyslíkem v barokomoře a další. Přitom vycházejí z desítky let starých a dobou překonaných předpisů a doporučení. Lékař, který se zaváže podpisem na smlouvě o závodní preventivní péči s komerčním potápěčským pracovištěm musí si být předem vědom, že to co bude vyžadovat hygiena není schopen splnit.

Potápění Poradna pro potápěče v Praze byla Ministerstvem zdravotnictví zrušena a řešení problematiky zdravotního zabezpečení profesionálních potápěčů dále pokračuje, resp. zůstává otevřené. Např. v případě forenzních problémů, problémů s povinným pojištěním zaměstnanců na pracovní úrazy, nemoci z povolání a dalších existuje stále spousta nezodpovězených otázek a nejasností, což konstatovali všichni přítomní specialisté na zdravotnickou potápěčskou problematiku. Kdo se ujme jejich dalšího řešení není jasné. Je platný shodný názor, že zdravotní prohlídky profesních potápěčů provádějí převážně držitelé Oprávnění ke zdravotnickému zabezpečení profesionálních potápěčských prací a provádění preventivních prohlídek potápěčů z povolání, které bylo vydáno dnes již neexistující Poradnou pro potápěče.

Závěrem semináře všichni účastníci konstatovali, že byla založena nová tradice setkávání odborníků na potápěčskou medicínu a vyzvali pořadatele k pořádání seminářů i v budoucnosti. A protože k teorii patří i potápěčská praxe, tak účastnící využili výborné viditelnosti v holetínském lomu k potápění.

autor: Pavel Macura
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier