Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Voda 2005

taktické cvičení proběhlo v Praze 22. a 23. července 2005

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 25.07.2005)

Testovala se protipovodňová opatření, které hl. město vybudovalo na svou ochranu od katastrofálních povodní v roce 2002.

"Do léta roku 2006 investuje hl. město Praha do protipovodňových opatření přes 2 mld. Kč. Bez reálného vyzkoušení celého logisticky a organizačně nesmírně náročného procesu však nedokážeme odhadnout, jak dlouho bude jeho realizace trvat a jaké problémy s sebou instalace mobilních zábran přinese," vysvětloval primátor hl. města Pavel Bém při zahájení cvičení. "Máme za sebou nejrozsáhlejší cvičení v dějinách našeho krásného města a podle názoru odborníků i nejrozsáhlejší akci svého druhu v Evropě. Můj první dojem je spokojenost," zhodnotil primátor Bém cvičení po jeho skončení.

"Praha dokončuje protipovodňovou ochranu města, s výjimkou Zbraslavi, Radotína, Chuchle a Troje bude letos vše hotovo. Rozsah mobilních hrazení a dalších opatření je mnohonásobně vyšší než byl při povodni v roce 2002. Příroda je ale nemilosrdná. Velkou povodeň je možné bezpečně rozpoznat nejdříve 48 hodin před jejím příchodem do Prahy. To je časový limit, který musí být splněn při montáži a zprovoznění celé povodňové ochrany hlavního města Prahy," řekl náměstek primátora Jan Bürgemeister.

Protipovodňová opatření jsou dimenzována na průtok povodně roku 2002 s rezervou 30 cm. S budováním se začalo už v roce 1997, tenkrát se uvažovalo o maximálním průtoku podle povodně z roku 1890. V roce 2002 bylo chráněno pouze Staré Město. Další informace obsahuje Přehled největších povodní v Praze.

V historickém centru Prahy je využíváno především mobilní hrazení, které se osvědčilo v řadě měst Evropy. Výška hrazení je od 20 cm až do šesti metrů, instaluje se na předem vybudované základy asi dvakrát hlubší, než je mobilní část na povrchu. K montáži většiny hrazení není třeba žádná mechanizace, stěny vyšší než tři metry je vhodné stavět s pomocí vysokozdvižných vozíků.

První kamiony dorazily na místo určení v pátek 22. července v 21.30 h, celých 2,5 km mobilních hrází se podařilo postavit v sobotu v 7.54. Původní plán dokončení byl ve 12 hodin, podařilo se jej zkrátit o více než čtyři hodiny. Přitom naprostá většina členů sborů dobrovolných hasičů, kteří se zúčastňují cvičení, hrazení před cvičením vůbec neviděla! Všechny technologie se ukázaly jako funkční a nebyl hlášený žádný pracovní úraz.

První jsou pražští námořníci

Alšovo nábřeží mezi Karlovým a Mánesovým mostem, u hotelu Four Seasons, zabezpečila První Všeobecná Člunovací Společnost. Výstavbu svého úseku mobilního hrazení zvládli dokončit už tři minuty před půlnocí.

Cvičení přitom pojali tak trošku jako happening, místo jinde viditelných montérek měli všichni námořnické oblečky. Jak mi prozradila námořnice odhánějící u vstupu k nábřeží zvědavce, tak zábrany nestavějí poprvé. Starají se i o okolí přístavišť vyhlídkových člunů, které na Vltavě v oblasti Pražských Benátek provozují.

Uzavřít Čertovku pomáhali i potápěči

Vstup do ústí Čertovky je hrazen pomocí vrat, která jsou za normálního stavu zasunuta do nábřežní zdi na pravém břehu.

Vysouvání začalo okolo půl jedenácté hodiny večerní. Vrata byla vytažena kladkostrojem a motorovým navijákem až skoro k levému břehu ústí Čertovky. Poslední centimetry a vodotěsné přitažení vrat ke stěně Hergetovy Cihelny ale naviják nezvládne, na to jsou potřeba dva hydraulické válce. Jeden na suchu a druhý pod hladinou - práce pro potápěče.

Potápěči čekali na hladině, až budou navijákem přitažena vrata. Využil jsem toho a zeptal se: "co je třeba udělat?" "Až vrata dotáhnou až sem, tak mezi čepy na vratech a na zdi nasadíme pístnici," odpověděl potápěč čekající na hladině. Už jste to někdy dělali? "Zkoušeli jsme to, na suchu, teď to bude premiéra ve vodě."

Členů potápěčské skupiny Hasičského záchranného sboru, kteří byli na břehu, jsem se ptal na přípravu. "Kolejnice byly plné bláta, odfoukli jsme ho proudem vody. Budou se dělat pravidelné revize, každé dva měsíce musí dojít k absolutnímu vyčištění dráhy vrat. My bychom to měli dělat v urgentních případech." Dráha, po které se vrata vysouvají, je zapuštěna pod úrovní dna. Směrem k Čertovce tvoří schod, obložený těsnící gumou. Z druhé strany je nerovné dno Vltavy. V dráze se usazuje bahno a někdy se zachytí i větší předměty, například dlažební kostky.

Je otázka, jak věrně simulovalo cvičení Voda 2005 podmínky blížící se povodně. Co mohu posoudit, tak z potápěčského hlediska asi moc ne. Práce při zvýšené hladině bude určitě výrazně náročnější, při cvičení potápěči mohli stát na dně s hlavou nad hladinou. Komplikace může způsobit i silnější proud vody, který si vyžádá podstatně vyšší výkon motorů lodí než plavba na klidné hladině při cvičení.

Po zahrazení ústí Čertovky výsuvnými vraty je na ně ještě instalováno vysoké mobilní hrazení, které navazuje na linii nábřeží. Na fotografii chybí část hrazení na nábřeží vedle vrat, která by bránila výhledu z přilehlé restaurace.

Švábky jsou hrazeny gumovým vakem

Úplně jiný systém než montované hrazení byl zvolen pro ulici Švábky, kterou v roce 2002 přitékala voda do Karlína a Libně. Ulici v místě bývalého železničního náspu přehradí gumový vak naplněný vodou. Je asi deset metrů široký a tři metry vysoký, pojme 270 tun vody.

Při cvičení Voda 2005 byla instalace vaku dokončena půlhodinu po půlnoci. Z důvodu hrozících dopravních komplikací byla jeho demontáž zahájena už o hodinu později. Snímek pochází ze zkoušky vaku v červenci 2004.


autor: Sládek Tomáš